ZİLELİLİK RUHU VE ŞUURU

Yusuf Meral

4.000 yıllık tarih içinden süzüle, süzüle;  imbikten geçmiş damlalar gibi birikmiş bir kültür ve bu kültür içinde yoğrulmuş,Zile gibi bir şehirde hayat sürmek…  Böyle bir geçmişten gelip; böyle bir kültürde yaşamak; başka yerlerde, başka şehirlerde yaşamaktan faklı bir yaşayış olsa gerektir?               

Continue Reading

ZİLELİ

yusuf Meral

“Zile’de her şeyi bulursunuz, sadece tembellik hariç” diyor. Bundan yıllar önce kaleme aldığı bir yazısında ünlü yazarımız rahmetli Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU.

Continue Reading

ŞEYH HAFIZ HACI MUSTAFA KUDDUSİ

Yusuf Meral

     Hüvelbâki Mürşid-i  kâmil  Şems-i Âziz halifelerinden, ‘Müftüzâde Dergâhı  Halveti Tarikatı  şeyhlerindendir.

Hicri  1235( 1820)’te  Zile’de doğmuş; tahsilini  ikmâl ettikten sonra  dergâhta  çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.Hicri  1302(1885)’de

Zile’de  vefat  etmiştir.

Continue Reading

ABDÜLMECİD ŞİRVÂNİ

Yusuf Meral

            

“Mezarımızın üstünü kapatarak bizi mü’min kardeşlerimizden ayırmayın.” diyen Ulu Zat

Şirvâni Hazretlerinin türbesi Tokat’ta ve  Hazret’in vasiyetleri ile üstü açık bulunmakatadır.Şehir mezarlığı ile iç içe olan  türbenin uzaktan bir görünümü…

Continue Reading

ŞEYH HACI HIZIR EFENDİ

 

      Yusuf Meral

 

Halvetiye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu  Hazreti Ahmed Şemseddin Sivâsiînin (1520-1597)çocukken babası tarafından Zile’den Amasya’ya getirilerek dualarına mazhar olduğu Şeyh Hacı Hızır Efendi Hazretleri Habib Karamani’nin halifelerindendir.

Continue Reading

MUHARREM EFENDİ

 Yusuf Meral

 

 

…..

Şeyh  Muharrem Dede Türbesi’nde

Zilelimin geçmez mi

her  perşembesi?..

Ulu Cami’den yükselirken

göğe doğru   ezan sesi

zarifleşir de o tarihî minâresi,

nasıl naifleşmesin yürek sesi?..

Continue Reading