ÇAĞRIDAKİ SIR, SEMÂDAKİ NUR

img_37512

     ÇAĞRI’DAKİ  SIR,   SEMÂDAKİ NUR (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uzaklardan çok uzaklardan gelir ses, ama sanki yanıbaşındadır;
” Hadi sen de, sen de… ” der gibi yakın, bir ana kucağı gibi sıcak’tır “gel”

Dereleri,  gölleri, nehirleri, denizleri;  bağları, bahçeleri, ovaları, bayırları aşıp gelmiştir de,
yumuşak; hem de kadife gibi yumuşak’tır “gel ”
Çiçeğe, böceğe, karaya, havaya,  kuşa, kurda konmuştur da yine katkısız ve katıksız,
yine saf,  yine duru;  bir ana sütü gibi berrak’tır  “gel ”

Çölü,  yeşile;  kini, sevgiye; dikeni, güle çevirmeye bir akit;
düşmanı dost, savaşı barış, geceyi gündüz yapmaya bir vakit`tir “gel”

‘Şer değil hayır, eğri değil doğru, çirkin değil güzel’ demek için bir avdet’tir “gel ”

Mini mini, masum bebeklerin feryatlarını dünyanın öbür ucundan duymak için değil de;
annesinin söylediği ninnilerle, mışıl mışıl uyuyan bebeklerin nefes alışını dinlemek için
bir davet’tir “gel”

Kırmayıp, tamir eden;  bozmayıp yapan;  üzmeyip seven, ayırmayıp birleştiren,
ney sesiyle harmanlanmış bir yalvarış, ‘bir yakarış’tır “gel”

Gence,  ihtiyara;  kadına,  erkeğe;  beyaza, zenciye;  sünniye, aleviye;   yahudiye, mecûsiye
bir çağrı’dır  “gel ”

……………………………………………………….

Ya Konya, Ya Konya Ne durumdadır ?…

Mevlâna’sını bağrına basan Konya 17 Aralık`ta, kendisini deyip gelenleri de
bağrına basmaya hazır beklemededir…

Konya artık, Mevlâna`sının ” Ne olursan ol, gel!.. ” çağrısına kulak verenlerin mekânı;
“Gez dünyayı,  gör Konya`yı ” davetine icabet edenlerin diyarıdır…

Umutsuzluk  kapılarını açar olmuştur  artık bütün anahtarlar,
kıvrım kıvrım bütün yollar da,  Konya`ya çıkar olmuştur artık…

Oluklar artık burada çift değil, tek akar olmuş;  kir değil, nur saçar olmuştur bütün çeşmeler…

Öyleyse  an,  işte  bu ‘an!’
‘800 (**)musluklu  çeşme’ den  testileri doldurduğun an, işte o an, işte o zaman!..

Çişil çişil yağan mağfiret yağmurlarıyla toprak mis gibi, hava kırılıp yumaşamış;
dikenler yok olmuş, sevgi tomurcukları açmış, gönül meyveleri olgunlaşmaya
başlamıştır artık.

Konya  tılsımlı bir şehirdir artık…
Mâna iklimine girmiş, uhrevî bir havada hûşû içindedir…
Rahmet yüklüdür  her köşesi,  vecd ile bin secde etmekte her taşı;
hikmet doludur her seccadesi, her bir nakışı…
Nasılsa mezar taşı (sikke) başta;  kefen de (tennure) hazır, üsttedir…
Hatta hırka yani  öz, yani  kara toprak, yani en sadık yâr dahi her an hazır, huzurda beklemededir…

İşte şimdi Konya  sırlarla süslü,  gizemli ve çok  güzel, erdemli ve çok özel  bir şehirdir artık…
Öyleyse sırları bir bir çözme zamanı, vuslata erme vaktidir artık

Olanca samimiyet ve içtenlikle dil ikrarda, kalp tasdikte Allah`a gitme vaktidir artık…
Baş dönmeden, göz kararmadan  Allah(c.c.)`a varma zamanı,  Allah’a vasıl olma vaktidir artık…

Allah`tan gelinmiş ve yine Allah’a gidilecek,  “rücû” edilerek, aslına dönülecektir artık…

……………………………………………………….
Buyrun haydi   Semâ’ya…
Buyrun  efendim haydi Hû’ya…
Haydi  mirim buyrun semâya…
Semâ… adını göklerden alan Semâ…
Olsa da yukarılarda, ‘yukardan bakma’yan Semâ…

Seninle hem  ayaklar yerde,  toprak’ta; hem   gözler gökte, gönül Hakk’tadır değil mi Semâ?..
“Öyleyse sağ el yukarda,  sol el biraz aşağıda olmalı;
sağla sol özdeşleşirken yukarı ile aşağı bütünleşsin!” değil mi semâ?..

“Sağ el, Hakk’a doğru açık;  isteyen,  yalvaran, yakaran;
Sol el, halka doğru açık; ektiğini biçen, aldığını veren, hissesini dağıtan!” olsun değil mi semâ?..
Böyledir aslolan,  böyle ister Yaradan…
Böyledir  yakışık alan: Ne kadar çok  vermişse sana  Yaradan;  o kadar çok pay etmeli  insan-ı kâmil olan!..
Budur insaniyet, budur hikmet, budur hakkaniyet!..
Budur “canlar canını buldum,  kovanım yağma olsun” diyebilmek değil mi Yunus Emre’m Pîrim?..

…………..

Sonra parmaklar üzerinde ağır ağır dönüş, toprağa bir yumuşakça dokunuş…

Bu ağır ağır  dönüş  Ve bir /den  bir /e perde perde yükseliş;
ne bir dansta, ne de bir musikidedir….
Bu, ağır ağır dönüş ve bu  perde perde yükseliş sadece semadadır…

Bu dönüş, mânâ ikliminde yoğrulan mayanın aşk iksiriyle kabarması, coşması;
Allah(c.c.) aşkı’nın  ateşiyle gönlün yanıp tutuşması’dır.

Bu dönüş, tutaşan gönüllere ilaç;  dizlere derman’dır.
Bu dönüş,  diyarlarda değil,  gönüllerde yansıma’dır.

Bu dönüş,  yokluk`tan;  varlık`a dönmedir.
Bu dönüş,  çokluk’tan;  birlik’e dönmedir…
Bu dönüş:
Şeb-i arus`ta,  vuslat `ı  arama;   vuslat`ta   şeb-i arus`u  bulmadır.
Bu dönüş Vahdet’e  Vasıl olma’dır….
……………………………………………………

17  Aralıklarda,  şafaklarla birlikte semâya bakanlar sürü sürü kuşun, süzüle süzüle uçtuğunu görürler.
Mevlâna Diyarı’ndan göğe yükselen kuşların kanat şakırtıları, uzaklardan çook uzaklardan duyulur…
Kış ortasında hava sıcak,  hava yumuşak, hava berrak`tır.

Çağrı`daki Sır” çözülmüş;  “Semâdan ‘çişil çişil’ Nur” yağmadadır…}
……………………………………………………………………………………………….
Dipnot:
(*) Yeni güncellemesi ile   (**)Mevlâna Hazretleri’nin 800. Doğum Yıldönümü idi 2007 ve
Unesco( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) bu yılı “Mevlâna Yılı” ilân etmişti..

Not: Bu makale, Poetik Haber.Net’ten alınmıştır.20.12.2016

Continue Reading

Göçükten ‘Göklere’ Göçtüler…

Göçükten  ‘Göklere’ Göçtüler…

semra meral-Anneler Günü Sonrası’nda-

Semra Meral

Her anneler günü sonrası ; öncesinde yaşadığım duygusallığım ve  o gün yaşadığım heyecanımla,  çarpışır bulurum ıstırabımı…

Annesi hayatta olmak, O’na bir vesile ile, bir kere daha, on kere, yüz kere binlerce kere sevdiğini söylemek; O’nun tekrar tekrar eline, ayağına sarılmak fırsatların en güzeli…

Evlâtları olmak, onların seni çokk sevdiğini görmek ; seni memnun etmek için çırpınıp durduklarını -fark ettirmeden- seyretmek  nimetlerin en güzeli…
Evet:
Dün, anneler günüydü…
Dün, evlâtlar günüydü…
Koparmak  mümkün mü ki bu iki güzel gülü?!..

O yüzden güller ‘dün’ daha bi güleçti…
Laleler daha çeşit çeşit; daha bi renk renkti…
Papatyalar hep seviyor ; şebboylar  ‘çocuk’ gibi şendi..
Guzmanyalar daha canlı, barış çiçeği heyecanlı;
Fesleğenler süslü, begonyalar  çokk mutluydu!..

Beyaz gelincikler naif mi naif, kırmızı gelincikler ‘hür mü hür’;
Karanfiller, o kadir bilir ellerde ‘dün’daha beyaz ; daha  kırmızıydı!..

Çocuklar
“Çiçek derdi /Yollarına serdi/
Sevgi dolu türkülerle/ Annelerine verdi./”

Peki…
Ya veremeyenler?!..
Ya alamayanlar?!..
Ya kanadı kırık kuşlar?!..

Ya; annesini hiç koklayamamış, koklamaya doyamamış anasızlar?!..

Ya; çocuğunu sarıp sarmalayamamış analar, bacılar?!..

Ya kocaman olsa da yüreği –hâlâ- çocuk kalmış büyükler?!

Ya arka sokaklarda  emziksiz  büyümüş tinerciler?!..

Ya, köprü altına sığınmış kimsesiz, şefkat yoksunu çaresizler ;

Ya harabeleri mekân tutmuş yuvasızlar?

Ya sol yanı ‘dün’ daha çok acıyan; dün, yüreğine daha çok kan      damlayanlar?!..”
diye yazmaya devam ediyordum ki ;
göçükten gelen çığlıklarla,  sol yanı yaralılarımızın yarasına tuz basılırken; baretlerden yüzümüze çarpan kıvılcımlarla ciğerlerimiz yandı…}

{..devamında, daha bir aşağıdakileri söylemeden:
Eli kömür karası, alnı pâk madenciler; göçükten, ‘göklere’ göçtüler
Biz nasıl güleriz; yanarken Soma’nın bağrı,ağlarken ‘ana ve çocuklar”(*) 
dememek  mümkün müydü?..}

İşte o yüzden çiğdemler çok kırılmış bize..
İşte o yüzden  menekşeler  boynun bükmüş  yine…

Sümbüller; işte o yüzden susmuş, konuşmayacaklarmış bizimle..

Nilüferler ; işte o yüzden saklanmışlar suya ; görünmeyeceklermiş uzunca  bir süre…

İyice eğilmişler yere ;erguvanlar bakmayacaklarmış yüzümüze…

Çok kızmış ve mahzunlaşmış leylaklar; açmayacaklarmış daha…

Fesleğenler toprağa değilse de, çok darılmış saksısına…

Kardelenler; çokk gönüllenmiş ve küsmüşler bize, yeniden gömülmüşler  dağ başlarındaki  karlarına…

Fısıldaşıp anlaşmış nergisler; vermeyeceklermiş şemsiyelerini, karda borda –bile- bize…
Sararıp solmuş  sardunyalar  saksılarında…
Sarıp sarmalayamıyorlar diye yavrularını, annelerinin kolları; bundan böyle  artık sarmaşıklar da sarmayacakmış bahçelerimizi…
……………
“Dün anneler günüydü. Aslında her gün anneler günü değil mi?..”
diyecektim…”
{ diyecektim…diyemiyorum…diyemiyoruz milletçe..Çok üzgünüz…
Sadece:

“Elinin karasıyla, ısınıyor ocağım
Isınan çocuğumla, dolu dolu kucağım 

Işıtırken baretin, zifiri karanlığı
Seni nurlar’la an(r)ıyor, dört köşe bucağım”(*)}
 

diyebiliyorumdevam edemiyorum…
Yüreğimiz yanıyor, Ülkemiz yasta…Türkiye, şehitleri için hem ağlıyor, hem;

“Kömürler ocakta yansın; Ocaklar yanmasın Allah’ım!..(*) diye dövünerek dualar ediyor…
Maden şehitlerimizin sayısı 19 Mayıs itibari ile 301 oldu..
“Bayram gelmiş neyimize!..” demiyor;
“Kazıldı zihnimize / Soma hep aklımızda;

‘Niyazımız’la Rahman’a /‘Bayramlar bayram ola.’(**)
diyoruz…                                                                   

Hepimiz çokk acılıyız ve doluyuz…
Her zamankinden çok birlik ve beraberlik ruhu içinde yaraları sarmak ihtiyacında ve zorundayız…Zirâ:

“Yanarken madencimiz ,ahh yandı ciğerimiz!
Ve dondu yüreğimiz, çıkarken Ahmet’imiz…
‘Kömürü beyaz oldu’da, Soma madeninin;
Nasıl  buz tutmasın, o kırmızı  güllerimiz?..(*)”

Evet, ateş;elbet daha çok yakıyor ‘düştüğü yer’i
Lâkin, Yüce bir Rabbimiz var gören, buz tutan güller’i…

Ya RABB!.. Sabırlar bahşet, merhametinle kuşat yine…

Semra Meral

———————————————————————————————-
(*) Semra Meral
(**)Abdurrahim Karakoç

 

Continue Reading

BİR  DERGİDEN…BİR DERYA’YA…

                                                        Semra Meral

18

[ “Öğretmensiz  birer  okul,  ustasız birer atölye’dir  bizim dergiler,  dergilerimiz…
Elektriksiz birer ışık kaynağı,  ayaksız  birer  kültür elçisi’dir bizim dergiler,  dergilerimiz…
‘İmzası çok’  birer  sanat eseri,   ‘parası yok’  birer dayanışma merkezi’dir  bizim  dergiler, dergilerimiz…
Ebedî değil, –hatta belki çok kısa  ömürlü—ama  ‘ edebî  birer edebiyat  ekolü’dür
bizim dergiler, dergilerimiz…”s.m.] deriz demesine de;

bir düşünür’ce tasavvur edilmiş,
Meriç ‘Cemil’ce cem edilmiş,  bir darb-ı mesel gibi kabul görmüş
“Dergiler, hür tefekkürün kaleleridir…” söylemi kadar;  etkin ve keskin bir tarife ulaşabilir mi
ki  kelâmımız?..

Ve de,  ne dergilerimizin  edebiyatımızdaki  ehemmiyetlerini  anlatmakla bitirebilir;
ne de dergilerin tatlı (!) dertlerini  sıralamakla bitirebilir miyiz ki?!..
Biz en iyisi şimdilik –zamanıdır da üstelik—‘Bir  Dergimiz’de  duralım…
Ve o dergideki bir yazımızla;  bu sefer Konya’ya,  Mevlâna’ya  Ve dee 17 Aralık’a gidelim…
Gidelim,  gidelim ki;
semadaki rahmet’e  dahil,

Şeb-i Arus’taki  hikmet’e  vakıf  olalım  inş’Allah,   biz de!..

………………………………………..
Toşayad yani Tokat Şairler ve yazarlar Derneği’nin bir yayın organı olarak
10.yılını;  38. sayısıyla kutlayan ‘KÜMBET’ kapağında:
“T.C. Kültür ve Turizm  Bakanlığı Dergimizin Abonesidir.” ibaresine yer vermekte…

Yılda dört defa ama dört dörtlük bir gayretle  seslenirken Tokat’tan;
kendisini bir  ‘eğitim, kültür, sanat ve edebiyat’ dergisi olarak ifade eder…
Zaman zaman  ebediyete göç eden  özel ve güzel şahsiyetler için özel dosyalar
hazırlarken Kümbet’imiz,  çoğu  zaman da;  eldeki değerler uçup gitmeden sahip çıkmak için
düzenlediği  toplantıların yansımasını aktarır sayfalarına…


Ki işte bu özel dosyalardan biri de, “2007 Dünya Mevlâna Yılı” oluşu nedeniyle hazırlanan ‘Hz.Mevlâna’ dosyası idi ki, biz de bu deryaya bir damla bırakabilme umudu ile aşağıdaki yazımızı hürmet ve muhabbetlerle uğurlamıştık   dergimiz’e…

{ ÇAĞRI’DAKİ  SIR,   SEMÂDAKİ NUR (*)

Uzaklardan çok uzaklardan gelir ses, ama sanki yanıbaşındadır;
” Hadi sen de, sen de… ” der gibi yakın, bir ana kucağı gibi sıcak’tır “gel”

Dereleri,  gölleri, nehirleri, denizleri;  bağları, bahçeleri, ovaları, bayırları aşıp gelmiştir de,
yumuşak; hem de kadife gibi yumuşak’tır “gel ”
Çiçeğe, böceğe, karaya, havaya,  kuşa, kurda konmuştur da yine katkısız ve katıksız,
yine saf,  yine duru;  bir ana sütü gibi berrak’tır  “gel ”

Çölü,  yeşile;  kini, sevgiye; dikeni, güle çevirmeye bir akit;
düşmanı dost, savaşı barış, geceyi gündüz yapmaya bir vakit`tir “gel”

‘Şer değil hayır, eğri değil doğru, çirkin değil güzel’ demek için bir avdet’tir “gel ”

Mini mini, masum bebeklerin feryatlarını dünyanın öbür ucundan duymak için değil de;
annesinin söylediği ninnilerle, mışıl mışıl uyuyan bebeklerin nefes alışını dinlemek için
bir davet’tir “gel”

Kırmayıp, tamir eden;  bozmayıp yapan;  üzmeyip seven, ayırmayıp birleştiren,
ney sesiyle harmanlanmış bir yalvarış, ‘bir yakarış’tır “gel”

Gence,  ihtiyara;  kadına,  erkeğe;  beyaza, zenciye;  sünniye, aleviye;   yahudiye, mecûsiye
bir çağrı’dır  “gel ”

……………………………………………………….

Ya Konya, Ya Konya Ne durumdadır ?…

Mevlâna’sını bağrına basan Konya 17 Aralık`ta, kendisini deyip gelenleri de
bağrına basmaya hazır beklemededir…

Konya artık, Mevlâna`sının ” Ne olursan ol, gel!.. ” çağrısına kulak verenlerin mekânı;
“Gez dünyayı,  gör Konya`yı ” davetine icabet edenlerin diyarıdır…

Umutsuzluk  kapılarını açar olmuştur  artık bütün anahtarlar,
kıvrım kıvrım bütün yollar da,  Konya`ya çıkar olmuştur artık…

Oluklar artık burada çift değil, tek akar olmuş;  kir değil, nur saçar olmuştur bütün çeşmeler…

Öyleyse  an,  işte  bu ‘an!’
‘800 (**)musluklu  çeşme’ den  testileri doldurduğun an, işte o an, işte o zaman!..

Çişil çişil yağan mağfiret yağmurlarıyla toprak mis gibi, hava kırılıp yumaşamış;
dikenler yok olmuş, sevgi tomurcukları açmış, gönül meyveleri olgunlaşmaya
başlamıştır artık.

Konya  tılsımlı bir şehirdir artık…
Mâna iklimine girmiş, uhrevî bir havada hûşû içindedir…
Rahmet yüklüdür  her köşesi,  vecd ile bin secde etmekte her taşı;
hikmet doludur her seccadesi, her bir nakışı…
Nasılsa mezar taşı (sikke) başta;  kefen de (tennure) hazır, üsttedir…
Hatta hırka yani  öz, yani  kara toprak, yani en sadık yâr dahi her an hazır, huzurda beklemededir…

İşte şimdi Konya  sırlarla süslü,  gizemli ve çok  güzel, erdemli ve çok özel  bir şehirdir artık…
Öyleyse sırları bir bir çözme zamanı, vuslata erme vaktidir artık

Olanca samimiyet ve içtenlikle dil ikrarda, kalp tasdikte Allah`a gitme vaktidir artık…
Baş dönmeden, göz kararmadan  Allah(c.c.)`a varma zamanı,  Allah’a vasıl olma vaktidir artık…

Allah`tan gelinmiş ve yine Allah’a gidilecek,  “rücû” edilerek, aslına dönülecektir artık…

……………………………………………………….
Buyrun haydi   Semâ’ya…
Buyrun  efendim haydi Hû’ya…
Haydi  mirim buyrun semâya…
Semâ… adını göklerden alan Semâ…
Olsa da yukarılarda, ‘yukardan bakma’yan Semâ…

Seninle hem  ayaklar yerde,  toprak’ta; hem   gözler gökte, gönül Hakk’tadır değil mi Semâ?..
“Öyleyse sağ el yukarda,  sol el biraz aşağıda olmalı;
sağla sol özdeşleşirken yukarı ile aşağı bütünleşsin!” değil mi semâ?..

“Sağ el, Hakk’a doğru açık;  isteyen,  yalvaran, yakaran;
Sol el, halka doğru açık; ektiğini biçen, aldığını veren, hissesini dağıtan!” olsun değil mi semâ?..
Böyledir aslolan,  böyle ister Yaradan…
Böyledir  yakışık alan: Ne kadar çok  vermişse sana  Yaradan;  o kadar çok pay etmeli  insan-ı kâmil olan!..
Budur insaniyet, budur hikmet, budur hakkaniyet!..
Budur “canlar canını buldum,  kovanım yağma olsun” diyebilmek değil mi Yunus Emre’m Pîrim?..

…………..

Sonra parmaklar üzerinde ağır ağır dönüş, toprağa bir yumuşakça dokunuş…

Bu ağır ağır  dönüş  Ve bir /den  bir /e perde perde yükseliş;
ne bir dansta, ne de bir musikidedir….
Bu, ağır ağır dönüş ve bu  perde perde yükseliş sadece semadadır…

Bu dönüş, mânâ ikliminde yoğrulan mayanın aşk iksiriyle kabarması, coşması;
Allah(c.c.) aşkı’nın  ateşiyle gönlün yanıp tutuşması’dır.

Bu dönüş, tutaşan gönüllere ilaç;  dizlere derman’dır.
Bu dönüş,  diyarlarda değil,  gönüllerde yansıma’dır.

Bu dönüş,  yokluk`tan;  varlık`a dönmedir.
Bu dönüş,  çokluk’tan;  birlik’e dönmedir…
Bu dönüş:
Şeb-i arus`ta,  vuslat `ı  arama;   vuslat`ta   şeb-i arus`u  bulmadır.
Bu dönüş Vahdet’e  Vasıl olma’dır….
……………………………………………………

17  Aralıklarda,  şafaklarla birlikte semâya bakanlar sürü sürü kuşun, süzüle süzüle uçtuğunu görürler.
Mevlâna Diyarı’ndan göğe yükselen kuşların kanat şakırtıları, uzaklardan çook uzaklardan duyulur…
Kış ortasında hava sıcak,  hava yumuşak, hava berrak`tır.

Çağrı`daki Sır” çözülmüş;  “Semâdan ‘çişil çişil’ Nur” yağmadadır…}
……………………………………………………………………………………………….
Dipnot:
(*) Yeni güncellemesi ile   (**)Mevlâna Hazretleri’nin 800. Doğum Yıldönümü idi 2007 ve
Unesco( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) bu yılı “Mevlâna Yılı” ilân etmişti..

Not: Bu makale, Poetik Haber.Net’ten alınmıştır.20.12.2015

Continue Reading

Oğlumuz CUMHUR, Kızımız CUMHURİYET’tir Bizim

   20170905_205340-kopya Semra MERAL /Edebiyatçı-yazar                                                                      Çelik bilekleriyle suya destan yazarak Çanakkale’yi “geçilmez” kılıp, yedi düvele dersini vere vere ‘Cumhuriyet’in Önsözü’ nü okutanlar dedelerimiz, babalarımız ve oğullarımızsa; Galiçya’da, Şipka’da, Dimetoka’da, 93 Harbi ve de İstiklâl Harbi’nde, yufka ama cesur yürekleriyle, ince ama çelik bilekleriyle ‘Şerefli Türk Tarihi’ ni dokuyanlar; nenelerimiz, analarımız, bacılarımız, kızlarımız değil miydi ?…

Continue Reading

Göçükten ‘Göklere’ Uçtular…

semra meral-Anneler Günü Sonrası’nda-

Semra Meral

Her anneler günü sonrası ; öncesinde yaşadığım duygusallığım ve  o gün yaşadığım heyecanımla,  çarpışır bulurum ıstırabımı…

Annesi hayatta olmak, O’na bir vesile ile, bir kere daha, on kere, yüz kere binlerce kere sevdiğini söylemek; O’nun tekrar tekrar eline, ayağına sarılmak fırsatların en güzeli…

Continue Reading

BİZ SADECE, 2016′ Da BİR “AKİF” DEĞİLİZ !..

Semra Meral
18
Biz, sadece 2011’de bir ÂKİF değiliz
                            Biz ezelden beri ERSOY, ilelebet bir MEHMET’iz!..*
HAKK’ının vaadini şafaklara, halkının inancını varaklara yazan Mehmet’im;
Ümmetinin adını hilâle çizen, milletinin adını yıldızlara dizen Âkif’im;

Seni bir yıla, bir yıldıza;
Seni bir kitaba, bir kutuba;
Seni bir nesle, bir devre nasıl sığdıralım nasıl?..

Seni içine alamaz yıllar, yıldızlar;
Seni anlatmaya yetmez kitaplar, kutuplar;
Seni kuşatamaz nesiller, devirler!..

Öyle ise,

‘Asım’ın nesli’ dediğin “Çanakkale Şehitleri”ne atfen söylediğin:
“Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb,
Seni ancak ebediyetler eder istiâb ”mısralarını, biz de senin için
niçin söylemeyelim ki, biz de sana niçin ithâf etmeyelim ki?..

Çünkü sen,

“Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi

Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.” derken;
Yüce dinimiz İslâmiyet’in ruhu ile, asîl milletimizin Türklük şuurunu kenetleştirip bütünleştiren; çok sağlam ve bir o kadar estetik bir yol haritası çizen ‘haysiyetli bir mütefekkir’din!
Öyle ise biz,
“Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” diye, nasıl mânidâr bir sentez yapmayalım ki?!.
‘Hamiyyetli bir müderris’ olan sen:
“Sahipsiz kalan bir milletin batması haktır,
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır!” derken;

bizim:
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım?”diye haykırmamamız, nasıl mümkün olsun, nasıl?!.

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır” diyen
‘müstesna bir insan’ olan sen, ‘mükemmel bir Müslüman’ kimliğine işaret ederken;
Biz,
“Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli” bercestesini, nasıl düstur edinmeyelim nasıl?!.
Sen,
“Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki, beklerdin,
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?” deyip bülbülün feryâdı figânı ile bağrı yanan

‘seciyeli bir hürriyetperver’ken
Biz,
“Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ” diyen
nasıl ‘seviyeli bir vatansever’ olmayalım, nasıl?
“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” diyerek, bölünmenin, parçalanmanın korkunçluğunu iyi bilen; tek yürek olan milletlerin, bileklerinin asla bükülemeyeceğine dikkat çeken

‘millî bir kahramanımız’ olan sana:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!” diyemeyecek
bir Türk evlâdı nasıl olabilelim? Bu erdemsizliği yaşayabilecek, yaşatabilecek bir Türk evlâdı nasıl tasavvur edebilelim, nasıl?!.

1921’lerde; o kalemlerin hiç gülmediği, o kelâmların hep ağladığı; o beyazı hiç olmayan, o kapkara günlerde:
“Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın” diyen sen ve senin gibi kahraman nice Mehmetler,  yiğit nice Ersoylar; önce Mevlâ’sına sonra milletine güvenerek ‘Ya İstiklâl, Ya Ölüm! parolasını emre dönüştürerek

yedi düvele birden bayrak açan Gazi Mustafa Kemaller olmasaydı;

bugün ‘biz’ olabilir miydik, bugün seni anabilir miydik? Ve senin gibi

‘bir milli şairimiz’

olan sana ‘dilimizin duası, gönlümüzün niyazı’ gibi ezberlediğimiz İstiklâl Marşımızca:
“Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl,
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” diye
nasıl hitâp edip, nasıl ant içebilirdik?
Sen, milletimizin moral değerlerini hep yüksekte tutan
‘güzide bir hâtip’; sen, milletimizin mânevi değerlerini
hiç çiğnetmeyen ‘seçkin bir edip’sin!..
Sen, 1920’lerdeki Müslüman Türk’ün Kurtuluş Destanı’nı yazan
bir Bilge Kağan; sen, boy boylayıp, soy soylayan bir Dede Korkut; sen, öğütler veren bir mürşit, bir Şeyh Edebâli’sin!..
Sen, kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’den feyz alan ve O’nu anlamaya çalışarak ışık tutan, ‘dikkatli bir müfessir’;
sen Yüce Peygamberimizin mübarek sözlerini baş tacı ederek
yol gösteren, ‘ liyâkatli bir muhaddis’sin!..
Sen bir veterinerken de, sen bir mebusken de
çizgisi hiç kırılmayan ‘bir merhamet kaynağı’, ‘bir fazilet erbâbısın!
Sen,’ bir tevâzu timsali’, sen ‘bir vefâ âbidesisin!’

“Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir?” diyen
tevazu timsali sana; nasıl,
Sen, ‘Şairlerin Hası, Şairlerin Sultanı’sın demeyelim?!.
Nasıl:
“Biz seni sadece 12 Mart’larda değil,
Şiirlerin şahı ‘İstiklâl Marşı’mızla,
her şafak doya doya semâda;
Biz seni, sadece 18 Mart’larda değil,
Şiirlerin padişahı ‘Çanakkale Şehitleri’mizle
her akşam duya duya deryada;
Yaşarız, yaşıyoruz, yaşayacağız!” demeyelim?!

Senin gibi, bir karakter sembolü; senin gibi,  mümtaz bir şahsiyet için

elbet kalem âciz, kelâm kifâyetsiz…
Senin gibi bir vefâ âbidesini hep örnek alarak,
Ve nihayet Ve yine senden ilham alarak diyoruz ki:
“Yine bir şey yapabildik diyemeyiz hâtırana…”
Öyle ise:

“Ey Ersoylu Ersoy, isteme bizden ne yıl, ne yâr;
Sana -da- âğûşunu açmış duruyor Peygamber”

‘inş’ALLAH!..’

Semra Meral

 Not:2011  Mehmet Akif Yılı nedeniyle yazılmış “Kümbet” dergisi’nde yayınlanmıştır.

Continue Reading

ŞEHİT MUALLİM’İM!..

Semra Meral

 

20170905_205340-kopyaŞehit Muallim’im!…

“Kıldığın namaz,  eylediğin niyaz ile  yükselirken  sen  Şehitliğe;

Allah için, dün olduğu gibi bugün de  varız  biz,  varız şahitliğe!” (1)

Çünkü sen; daha gencecik bir fidan iken toprağa düşerek; memleketinin  Hakk’a koşan bir yiğidi, bir Mehmet’i, bir Şehidi oldun!..

Çünkü sen; reva görüldüğün o insanlık dışı işkencelerle  hem ‘can verme sırrı’nı ilmik ilmik ören bir “alp”i; hem bu sırra fersah fersah ulaşan bir “eren”i oldun!..

Çünkü;

“Yollar var yapraktan yaprağa toprağa akar,

Yollar var topraktan toprağa Allah’a akar” (2)

Çünkü  Şehidim,

Öğretmen olmaya vardığın mektebinden  mezun ettirmediler  seni ama

taşıdığın hasletler, çektiğin  meşakkatlerle Allah’a vardı  emellerin!..

‘İster tesadüf de, ister de tevafuk/ inananlar için hep açıktır ufuk!.’ şiarınca
Öğretmen ol /a /ma /sın diye şehit ettiler seni ama her 23-24 Kasım’da
rahmetlerle anılırken,  gönüllerde taht kurdun!..

Şehidim seni bin parçaya bölmek için   attılar dördüncü kattan da;

Bir’den Bir’ e kavuştu yine  vecd ile bütün ruhun!..

23 Kasım’da son nefesini teslim eylerken Rahmet-i Rahman’ına;

26 Kasımdaki cenaze töreni  akabinde naaşınla tanışan toprak

kışı beklerken yeşerdi de;  çiçeğe durdu yeniden, yaprak yaprak!..

Çünkü Yüce Allah: “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin.

Bilakis onlar diridirler…” (Bakara 154) buyurmuşlardı…

Ve bu buyruğa şahit oldu toprak,  şahit oldu yaprak ve vallahi

şahit oldu bayrak!

Çünkü Şehidim, ‘Allah u ekber’ nidaları inletirken yeri göğü;

toprağa verilirken naaşın ve  yine ve yeniden  sızdı da  bedeninden

mübarek kanın;  süslendi  bir bayrak gibi o bembeyaz kefenin…İbret alırken(!)

düşmanın;  Yüce Mevlâ’nın bir hikmeti  saydı bütün dostların!..

……………………………………………

Niçin eziyet ettiler sana;   neden bisiklet pompası ile

ciğerlerini şişirdikten sonra, kanmadılar daha da,

Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nun dördüncü katından

aşağıya attılar seni vampirlerin!..

Suçun neydi,  neydi günahın?..

‘Kılamadığın namazları unutmayım diye

o küçük defterine not etmen’ mi?..

‘Efendi mi efendi bir Anadolu evladı olman;

mahallede külhanbeyi, meyhanede kabadayı olmaman!..’ mı?..

Neydi suçun, neydi günahın?!..

Kendi dalında, kendi mecrasında  beş cevher bilip, beş güher

gördüğümüz ve “Zile’min Beşibiyerdesi” (3) ismini vermekle

bahtiyar olduğumuz beşlilerden;

‘ Bir Müfit Muallim’ dediğim,  Cennet mekân(inş’Allah) müftümüz

Arif Kılıç Hocamızın dizinin dibinden ayrılmaman mı?..

Kendilerinden ve kütüphanemizden ödünç kitaplar alarak dersine ders,

ilmine ilim katman mı?..

Neydi suçun?!..

Evinizin   hayatından(girişinden)  bölünmüş,

bir kişinin bile zor sığdığı o sobacı dükkânına sahip olması mıydı

babanın da;   soyguncular, vurguncular dururken

sermaye düşmanı alçaklar, g sen’i  gözlerine kestirdiler!..

Neydi günahın?!. Allah demen, hak demen, hukuk demen mi?!..

Neydi suçun?!..Ezan demen, vatan demen, bayrak demen mi?!..

Velhasılı;

öyle veya böyle ‘dış paşalara maşa’ olmuş

satılmış uşakların oyunu ile, kardeşin kardeşi öldürdüğü

‘1980 öncesi’nin o dinmez acısına şahit oldu taşıdığın hasletler…

Velhasılı;

güzide kadın yazarlarımızdan Emine Işınsu’nun o unutulmaz romanı

Sancı(roman)sına tanık oldu çektiğin meşakketler…

………………………………………………………………

Sen ki babaannenin umudu, babanın sağ kolu, annenin biricik oğluydun…

Sen ki evin büyüğü; kardeşlerin Samiye, Kadriye ve Zübeyde’nin idolüydün..

Kırk altı seneden beri de;  öz yaşları oldun, göz yaşları oldun o kor yüreklerine de;

taç oldun başlarına, kıvanç oldun düşlerine…

Çünkü onlar  acınıza  dayanamayan cefakâr annenizi sizden iki yıl sonra;

fedakâr babanız Abdullah amcamız’ı da 1993’te  uğurladılar,  sığınarak

Rahmet-i Rahmanlarına…

Hem Zile’min, Hem Zilelilim’in, hem Türkiye’min yüreğini yaktı kavurdu

o unutulmayan  gidişin kırk altıseneden beri de;  savurmadan hiç kimseyi

oraya buraya;  birleştirdin bütün bilekleri, bütün ettin yürekleri de:

“Önkuzu hey! Önkuzu! / Önde gider Önkuzu.

Anası ‘Dursun’ demiş / Durmaz gider Önkuzu!..”(4) diye  şiirler yazılıp;

ağıtlar yakılırken sana, seninle yaşadı ve yaşıyor da hâlâ

o buruk  gururu  memleketin!..

İşte bu yüzden sen,  Zile’min ‘Bir Şehit Muallimi’sin!..

İşte bu yüzden sen,  “Zile’min beşibiyerdesi” nden birisin!..

 

Çünkü   sen önde giden bir kuzu, kuzu imamlardan,  bir Önkuzu’sun!..

Çünkü;  ismi  Muharrem Efendi olarak geçmiş olsa da bütün kitaplarda,

taa Horasan’dan gelip; bizim deyip,  bizi deyip mekân tutan bir âlimden;

bir fazıl, bir eren, bir ermiş, bir ‘Mürşit Muallim’ den feyz almıştır

senin  bütün taşın, toprağın!..

Bir âlim ki, sadece kendine değil ilmi, irfanı;

dersler veriyor daha talebelerine 16. yüz yılda  medreselerinde..

Bu yüzden  ‘Muallim’ demiş kendilerine halkın… yetmemiş eklemiş;

‘Dede’ demiş,  dede bilmiş…Yani bir  ‘dede’ kadar şefkatli,

bir ‘dede’ kadar sevecen ve bir o kadar cana yakın!..

İşte senin de bütün Zileliler gibi  böyle bir Muallim’di esin kaynağın da;

o kılamadığın namazların kazalarını unutmayım diye bire bir not ettin!..

Ve çünkü sen; Zincirli Ülya Cami minaresinden okunan ezan ile,

Elbaşıoğlu’nda Çakıcı Hoca’nın biraz daha uzaktan gelen o

davetkâr nidası  helâlleşirken  birbiri ile;

senin  başucundaki saatten daha yakındılar da sana,

hem okudun ve hem dokudun o ulvi inancımızı…

Çünkü sen  ‘Bir Müfit Muallim’ olan müftümüz Arif Kılıç’ın

sabah namazı öncesi sohbetleri ile sevdin değerlerimizi,

sevdin sevgiyi ve işledin şefkati de kucakladın aileni, kardeşini, komşunu…

Bir mazlum anne, bir kanaatkâr baba ve

pırıl pırıl kardeşlerinle başlarken insanlığın;

ülkeye döndü ülkün, ülkeye döndü ufkun!..

Çünkü sen ‘Bir Cahit Muallim’ dediğim Cahit öğretmenim Külebi ile

sevdin çok sevdin yurdumu, milletimi!..

O ‘anlat biraz’ derken;  sen aradın, araştırdın; anlatmak için ‘Oku’ mak

gerekir dedin, oku/dukça, öğrendikçe de, önce Zile, sonra Tokat ama

hep ve daima Türkiye dedin de  aydınlık bütün bir  Türkiye’yi

kucaklamak oldu meramın!..

Çünkü sen  ‘Bir Korkut Muallim’le  tanışmamış olsan da birebir;

şehrinin ‘Sepetçioğlu Sokağı’nda doğduğunu bilir de özenirdin

O’nun o, nehirler gibi çağlayan milli  ve bir o kadar buram buram

tarih kokan romanlarına…

İşte şimdi   öğretmenim;

sadece 23 Kasımlarda, sadece 24 Kasımlarda değil;

her daim ‘ihlâs’ ile  okunacak  Fatiha’larla,

nehirler gibi uzayıp gidecek  sonsuzluğa senin  şehitliğin!..

Zira:

Önkuzu hey! Önkuzu/Önde gider Önkuzu.

Bu bayrak düşmez yere/ Ölmedikçe sonkuzu!(5)


(1) S.M. (2) S.M.( Şems-i Sivasi’ye Erciyes’ten Selâm’ kitabımız’dan..

3) Zile’nin Beşibiyerdesi: Yayıma hazır küçük bir el kitabımız.

4-5) Şiir:Niyazi  Yıldırım Gençosmanoğlu- Yorum:Mustafa Yıldızdoğan

 

 

Continue Reading

BİRİ “ELHÂN-I ŞİTÂ MI DEDİ ?..

BİRİ   “ELHÂN-I  ŞİT”  MI   DEDİ?..

18

Semra Meral

Geçen gün sosyal medyada bir haber dikkatimi çekti…
Sitemizin değerli yönetmeni Mustafa Nurullah Celep’in  “İstiklâl Marşı Derneği”nden paylaşmış olduğu bir bağlantıdaki notta;“Eskiden İstanbul’a senenin ilk karı düşünce o gün matbuattaki İstanbul gazetelerinin
birinci sayfasında Cenab Şehabeddin’in Elhan-ı Şıta (1897) şiiri neşredilirmiş.

Biz de bu terkedilmiş geleneğin kıymetini tebarüz ettirebilmek için İstanbul’a karın düşmeye başladığı ilk saatlerde “Elhan-ı Şıta” şiirini Genel Başkanımız Şair İsmet Özel’in sesinden münasib bulduk.”

Denilirken,  İsmet Özel’in seslendirdiği “Elhân-ı Şitâ” olanca gizemi ve güzelliği ile dikkat ve rikkatlere sunuluyordu…

Böylece;
pek yerinde ve zamanında,  hele de;
‘Her yerde kar var’ken,  hele de ‘Pencereden kar geliyor’ken…

Hele de,
‘yollarda Ayşeler, dallarda serçeler üşür’ken, sıcacık odalarda mahmurlaşan yürekler;
pek naif ve nazikçe kor ateşlere düşürülüyordu…

Bize,  ‘eskimemesi gereken’  eski bir güzelliği hatırlatan İstiklâl Marşı Derneği ile;
Bizi,  böylesi güzel bir gelenekten haberdar eden ve de  ‘
aşağıdaki yazımız’ıhatırlamamıza vesile olan Mustafa Nurullah Celep’e teşekkür ederken;

“Elhân-ı Şitâ” gibi,
gözlerimize pırıl pırıl bir kar tablosu;
gönlümüze şırıl  şırıl  bir  kış bestesi  armağan eden  Cenap Şahabettin’i  rahmet  ve  minnetlerle  anıyor;
böylesi  güzel bir şiiri  fevkâlade bir  heyecan ve coşku ile yorumlamasını dikkatlerimize kaydettiğimiz günümüzün seçkin   şahsiyetlerinden mütefekkir-şair İsmet Özel’e şükranlarımızı sunuyoruz…

Elhân-ı Şitâ gibi,
musiki ile ahengin binbir çeşit kar motifi   eşliğinde dans edip ritm tuttuğu bir san’at  eserini;
Elhân-ı Şitâ gibi bir hüzn-ü saadet nâmesini dinlemeye  davet edilen bizlerin;
bu hassasiyete  icâbet etmeme lüksü olabilir mi ki?!..
Nasıl mı?..
Buyrunuz efendim bize gidelim hadi…
……………………………………………………………………   

YETİŞMEZ  Mi    YETKİNLER  DE   YETİMLER’E?.. (*)

İçerde,  bahçemizden güz sonu sobada tutuşturmak için  -biz gençlere taş çıkaran-
babaannemin  topladığı çalı çırpı çıtır çıtır sesler çıkarıyor;  dışarıda lapa lapa kar yağıyordu…
Emektar kuzinemizin üstünde rahmetlik kayınvalidemden kalma  tunç çaydanlıktaki su, yavaş yavaş ama ısrarla
 fokurdarken;  dışarıda kar taneleri motif motif, bin bir çeşit marifet sunuyordu bize… Anacığımın “üstüne de bu yakışır” diye  hediye ettiği   nakışlı porselen demlikten  yayılan mis gibi çay kokusu, ısrarla  tiryakilerini davet ediyordu…

Ne zaman şöyle bir çocukluğuma gitmek, anılarımı tazelemek istesem;  hiçbir eşyasına dokunmadığımız  eski evimizde alırdım soluğu… Bir kalorifer  çocuğu olan kızım da dünden razı olur,  mesrur olmak için mutluluğumla, eşlik ederdi bana…

Yine öyle bir gündü…
Eşim; babama, dükkana uğrayacağını söylemiş,  kızım işgüzar işgüzar hazırladığı paketi eline tutuştururken:
Afferin kızıma.. biz de dedenle dükkanda çay söyler,  “torunun yaptı  bunları” derim
hem de…
Akşama doğru da gelir alırım sizi deyip,  gitmişti…
O daha kapıdan yeni çıkmıştı ki, biraz önce  esamesi bile olmayan mevsimin ilk karı;
biraz önce işte hem de öyle böyle değil,  lapa lapa yağmaya başlamıştı hem de.

Kızımın bin bir hevesle  dakikalarca çırptığı için iyice kabarmış keklerine de, babasının
“aman elini yakmasın da kızım…” diye  diye,  birlikte dakikalarca kızarttıkları
cânım peynirli poğaçalara  -hem de çok sevdiğimiz  bahar çiçekli tabaklara
pay etmiş olmamıza rağmen-  gözümüzü kardan alıp da bir türlü  rağbet etmiyorduk…

Gözümüzün içine baka baka “ben de soğuyorum işte” diyen  bardaklara doldurduğumuz tavşankanı çaylara bile, balam da,  ben de aldırmıyor;  büyük bir hayranlıkla
‘O  En Büyük Ressam’ın  Muhteşem Tablosu’nu temaşa eyliyorduk… 

Kilim motifleri ile  kanaviçe  işlenmiş  beyaz  etamin örtülü  hasır yastıkların üstüne inen çizgili  perdeleri  iyice  kenara çekerek,  tabaklarımızı tepsi ile sedire taşıdık…
Ana kız keyfimize  diyecek yoktu..
-Keşke babam da olsaydı!.. derken;
O’nun şu sıcacık odamızdan bembeyaz gelinliği ile görkemli bir hal alan bahçemizin
şu harika manzarasını seyretmeye değer bulduğu öyle aşikardı ki…

Daha bir dilim kek  yememişti ki başını dizlerime koydu…Saçlarını okşarken  kuzumun,
o nerdeyse uykuya dalacaktı ki birden doğrulup :
-Anneciğim yaşasııınn!…derken el çırpıyor benim  soru dolu bakışlarıma  cevap vermek için çabuk çabuk:
–  Öğretmenim ödev vermişti zaten…akşam hemen bu manzaranın resmini çizeceğim diyor; sevincinden ‘buldum buldum’ diyerek   ne yapacağını bilemeyen  Arşimet gibi, dört  dönüyordu odada.

Evet, , “cıvıltı ve ışıltının en sevimli simgesi; masum ve mazlumluğun en samimi ifadesidir
çocuklar,  çocuklarımız… 

Sevinç ve övüncün en özel gözdesi;  pâk ve berraklığın en güzel göstergesidir çocuklar,çocuklarımız…

Bugünümüz, yarınımız;  yârimiz,  yârenimiz;  canımız, cânânımızdır  çocuklar, çocuklarımız… S.M.]
diye derin düşüncelere  dalmıştım ki ben,  baktım biraz önce el çırpan yavrum
iyice mahmurlaşmış,  uykuya hazırlanıyordu…
-Hadi biraz uzan sen dememi bekliyormuş sanki uyudu gitti… 

Rahmetlik  anneannem  “uyuyanın üstüne kar yağarmış..” derdi.. Oda sıcak da olsa omuzlarımdaki şalı alıp  üstüne örterken;  biraz önceki düşüncelerimi  unutmamış
olacağım ki,  kaldığım yerden devam ediyordum ben de.

[“ ‘Bugünün küçüğü ama yarının büyüğü’ bildiğimiz ve öğüt vere vere büyüttüğümüz çocuklar,  çocuklarımız…
‘Kötü-yanlış-çirkin’iunutsun; iyi-doğru- güzel’e umut”sun diye yetiştirdiğimiz
çocuklar,  çocuklarımız…
Vee… ‘beyaz ufuklara baksın’ da; ‘beyaz umutlar kuşansın’lar diye beklediğimiz
çocuklar,  çocuklarımız…S.M.]
diye tefekkür eylemeye çalışıyor;  ötelere, daha ötelere  dalıp  dalıp  gidiyordum…
Kızım  çok akıllı ve becerikli,  bir o kadar da ağır ve sorumluluklarını bilen bir çocuk
olsa da,  on yaşına girmiş olmasına rağmen   kardeş sorumluluğunun  kendisine bir “yük” olarak dönmesinden  hâlâ endişe ediyordum…

‘Yük’ deyince de -büyük bir mahcubiyetle-  aklıma birden  Yavuz Bülent Bakiler
Üstadımızın:

“Garipler Pazarı’nda körpe çocuklar
Yorgunluktan güzelim yüzleri al al…
Öldüren bir çığlık dudaklarında:
-Boş hamal! boş hamal! boş hamal!”

 
diye diye  çizdiği  şu yürek burkan  tablo canlandı da yürüdü geldi sanki gözlerimin önüne…


Ama yine de anne yüreği işte…
U
yandırmamaya özen göstererek çocuğumun  güzel başını yavaşça sedirin köşesindeki
tüy yastığa bırakıp,  gayri ihtiyari  elimdeki çayımla pencerenin önüne geçerek yağan karı iyiden iyiye seyre dalmıştım ki;  lise yıllarımdan  beri ritmini çok sevdiğim, o uzunca  ve narince  ‘
Elhân Şitâ’nın  ezberlemiş olduğum  ilk mısraları bir musiki  gibi doluverdi
odamıza…

“Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini
 gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar..”

diye başlıyor ve yine çok sevdiğim hüzünlü bir şarkı gibi devam ediyordu : 

“Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
gibi kar

Sizi dallarda,  lânelerde arar.
Gittiniz,  gittiniz siz ey mürgân
Şimdi boş kaldı serteser yuvalar
Yuvalarda -yetîm-i bî efgan!
Son kalan mâi tüyleri kovalar
karlar
Ki havâda uçar uçar ağlar!”

derken şair,  bütün hafızamı  hicran ve hüzün  kuşatıyor;  biraz önceki romantizmi elbirliği ile  kovuyor; dört dörtlük yüzüyle o realizmi  davet  ediyorduk sanki…
Damağımda ne kekin tadı, ne çayın demi kalmıştı..Keyfim kaçmış; acı acı burkulurken yüreğim, sitem etmeye başlamıştı bile gönlüme…

Kompozisyon derslerimin  ‘Tiryaki Sözleri’ ile beni ve  ‘göz pınarlarım’  dediğim öğrencilerimi hiç bırakmayan ‘vefakâr onur konuğu Cenap Şahabettin’e bir kere daha gıpta ederken, yanımda taşıdığım defterime şunları yazacaktım biraz sonra:

(*) 63 Damla Mürekkebin Aşkı isimli kitaptan…
Ayrıntılı bilgi ve yazının devamı gelecek yazımızda…

 

Continue Reading