ŞEYH HAFIZ HACI MUSTAFA KUDDUSİ

Yusuf Meral

     Hüvelbâki Mürşid-i  kâmil  Şems-i Âziz halifelerinden, ‘Müftüzâde Dergâhı  Halveti Tarikatı  şeyhlerindendir.

Hicri  1235( 1820)’te  Zile’de doğmuş; tahsilini  ikmâl ettikten sonra  dergâhta  çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.Hicri  1302(1885)’de

Zile’de  vefat  etmiştir.

Zile Kislik Mahallesi’nde halk arasında  ‘Müftoon  Tekke’ olarak  ünlenmiş  ‘Müftüzâde  Dergâhı  karşısındaki  bahçede  medfun bulunmaktadır.

Aynı yerde Şeyh Hafız Hacı Mustafa Kuddisi kızı,Şeyh Halil Rüştü zevcesi Fatıma Hanım (1856-1936),Şeyh Mustafa Kuddisi oğlu Şeyh İbrahim Efendi (H.1282-1305 M.1866-1888),Şeyh Mustafa Kuddisi’nin damadı Şeyh Halil Rüştü (H.1255-1333,M.1839-1915),Şeyh Halil Rüştü’nün kardeşi Şeyh Mahmud Cevheri (1878-1940) dergâha Sivas’dan gelip,dergâhın kâdim devr işlerine bakan Osman Nuri Dede (vefatı H.1340-M.1922)medfunbulunmaktadır.(Bkz.Zile’deCamiiler,Türbeler,Veliler,Efsaneler-

 

 

 

 

Sadece mahalle sakinlerinin değil,bütün Zilelilerin  hürmet ve ta’zimle  anıp ,Perşembe ve  bayram günlerinde ziyaret etmek istediği bu kutlu mekânın  bitişiğindeki mütevâzi evinde  oturan  Hacı Mustafa  Güneren ; Şemsi Sivâsi  soyundan  gelmekte olup; Şeyh Hacı  Hafız Mustafa’nın

torunlarındandır. Tanışmış olmakla  bahtiyar olduğumuz  bu mübarek  zat da  Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir