Kategoriler
Makaleler

Şeyh İBRAHİM

Yusuf Meral

Ebû’l-Berekât’ın Muharrem Efendi’den sonra ikinci oğlu olan Şeyh İbrâhîm , aynı zamânda Necmü’l-Hüdâ adlı eserin sâhibi Receb Sivâsî’nin babasıdır.

Şemseddîn Sivâsî ile Sivas’a hicret etmiş, Hasan Paşa Câmii’nde imâm iken, H.1000/M.1591 târihinde vefât etmiştir.

Erzani denilen kabristanda medfundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir