Kategoriler
Makaleler

İSMAİL EFENDİ

Yusuf Meral

 

Ebû’l-Berekât’ın Şemseddîn Sivâsî’den sonra gelen oğlu İsmâil Efendi’dir.      Semseddîn Sivâsî’den ilim tahsil etmiş, özellikle fıkıh ve hadîs ilminde temâyuz etmiştir.

  1. 999/M.1591’de Şemseddîn Sivâsî ile birlikte hacca gitmiştir.

Vefatına yakın zamanlarda Sivas^da müftülük yapmıştır.

İsmail Efendi’nin iki oğlu vardır. Bunlardan biri, Hasan Paşa Camii’nde hatibi olan ve Sivas’taki eşkıyalar tarafından öldürülen Fazlullah Efendi, diğeri ise, Şemseddin Sivasî’yle birlikte İstanbul’a giden ve orada Sultan Murad’ın hocası Sadeddîn Efendi’den dersler alarak bazı medreselerde müderrislik yapan Avnullah Efendi’dir.

(İsmail Efendi ve Şeyh İbrahim Efendi için: Bkz.Yrd.Doç.Dr. Türk Tasavvuf Kültüründe Şeyhle Ailesi Şem-i Sivâsîler.Sh.8-9)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir