Kategoriler
Genel Yazarlar

Dr.Mustafa IŞIK

 

1955 – Yeşilhisar, Gülbayır Köyü’nde doğdu. 1973 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1978’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atandı.

    1984 yılında tayin edildiği Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesinde görev yaparken, Devlet Lisan Okulu/Arapça bölümüne devam etti. 1986’da Kayseri’ye Ortaokul Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1988 yılı Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nde Meslek Dersleri öğretmenliğine döndü. Aynı yıl, bilgi-görgü ve yabancı dilini geliştirmek üzere, burslu olarak Cezayir’e gitti.

    1988 yılında, (mezuniyetin 10 yıl sonra) sevdiği “akademik çalışmalar”a başlamak için, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kaydoldu.

    1991’de Temel İslâm Bilimleri ve Hadis Anabilim Dalı’nda, “Yahya bin Main Ve Hadis İlmindeki Yeri” adlı yüksek lisans tezini tamamladı.

    Aynı yıl Doktora eğitimine başladı. Ders Dönemi sonunda, bilgi/görgüsünü artırmak, tez konusunu araştırmak üzere Suriye/ Şam’da bir yıl kaldı.

    1994 yılında Mustafa Germirli İmam-Hatip lisesi’ne atandı.

    1997’de, “İbnu Huzeyme, Sahih’i ve İbnu Hibban’ın Sahihi’yle Mukayesesi” konulu doktora tezini verdi.

    2007’de yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü M. Germirli İmam-Hatip Lisesi’nde, başöğretmen olarak görev yapmakta iken 2009 yılında Melikgazi İmam-Hatip Lisesi’ne atandı.

    Yayınlanmış Eserleri:

    -“Hadis Ve Psikoloji” adlı Arapça tercümesi, Fecr Yayınevi tarafından (Aralık-2000) yayınlandı. 2009’da 2. baskısı yapıldıi

    – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde “İbnu Huzeyme” maddesini yazdı.

    -“Kayseri’de, Mimarî Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler” adlı çalışması kitap olarak, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nce, 2003’de basıldı.

    -„Tarihi Kayseri’de Kadının Adı“ isimli araştırması Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür faaliyetleri arasında kitap olarak, (2005) basıldı.

    -„38 KAYSERİ YAZILARI“ Kayseri Enstitüsü Derneği yayınları arasında (2007) basıldı.

    Çeşitli sempozyumlara katılmakta, gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

    Halen www.kayserigundem.com‚da haftalık yazılar (yazarlar menüsü) yazmaktadır.

    Yayınlanacak Eserleri:

– Alimler Merkezi Kayseri (Makarr-ı Ulemâ) Fetihten günümüze Kayseri Âlimleri, medreseleri, kütübhaneleri

– Kayseri Müzesinde Bulunan Kitabe ve Mezar Taşları (Dr. M. Yıldırım’la müşterek çalışma)

-“Diplomasi- Allah Elçisi, Uluslararası Çağdaş Hukukla Mukayesesi”

( tercüme)

– Evliya Çelebi Kayseri’de (Seyahatnamenin Kayseri ile ilgili el yazması metnini okuma ve yeniden inşa etme)

– Talas Mezarlığı (Mezarlık kitabelerinin okunması ve değerlendirmesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir