Prof.Dr.A.Kamil CİHAN

 

 

 

    1962  Kayseri doğumludur. 1985 yılında  Erciyes Üniversitesi İlâhiyat fakültesinden lisansını almıştır.Yüksek Lisansını, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1988 yılında tamamlamıştır.Doktorasını, yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1994 yılında almıştır.
2004 yılında Doçent olmuştur.
Halen Erciyes Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri-İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda Profesör Dr. olarak görev yapmaktadır.

 

A-KİTAPLARI:

1- İbn Sina ve Gazali’de Bilgi Problemi- 1998.(Kayseri-2003)

2-Şihabeddin Sühreverdi ve Nur Heykelleri-1998

3-Türk Düşünce Tarihi-1999

4-Düşünme,Konuşma ve Söz Üzerine-2002

5- Sühreverdî’nin Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri- 2003.

B-ÇEVİRİLERİ:

 

1. “Akli Bilimlerin Bölümleri”, İbn Sina, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, 207-217, Kayseri 1998.

2. “Metafiziğe Giriş”, İbn Sina, Çev: Ahmet Kamil Cihan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, 551-562, Kayseri 2000.

C. BİLDİRİLERİ:

1. 1-“Taşköprülüzade Ahmet Efendi’de Ameli Hikmet”, Taşköprülüzade Ahmet Efendi Kongresi, Erciyes Üniversitesi 14 mart 1989, 51-58, Kayseri.

2. “İbn Rüşd’de Bilginin Kaynağı”, İbn Rüşd Kongresi, Erciyes Üniversitesi 14 mart 1994, 105-113, Kayseri.

3. “Bedreddin Simavi’nin İnsan Anlayışı”, Şeyh Bedreddin Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 14 mart 1996, Kayseri.

4. “Kınalı-Zade Ali Efendi’de Felsefe ve Bölümleri”, Kınalızade Ali Efendi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 17 mart 1998, 46-63.

5. “Farabi Mantığında Bölme Yöntemi”, Uluslararası Farabi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”

D. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ:

1- “Ebul Berekat Bağdadi”, Felsefe Ansiklopedisi ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İst. 2004, C.II, 33-40.

2- Ahmet b. Tayyib es-Serahsi, TDV İslam Ansiklopedisi.

Continue Reading

Semra MERAL

 

 

 

18 Edebiyatçı-Yazar

Zile’de doğdu… İlk, orta ve lise öğrenimini Zile’de gören yazar ; yüksek öğrenimini  1976  haziranında mezun olduğu Samsun Eğitim’de tamamlayarak, Bingöl Öğretmen Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı…76-77 öğretim yılı sonunda memleketlisi- meslektaşı Yusuf Meral ile evlenerek ilk göz ağrısı Bingöl’den ayrıldı… Memleketi Zile’de  –15 yıl–Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yanı sıra, Zile Meslek Yüksek Okulu’nda Türk Dili dersleri verdi. Kızının Kayseri Fen Lisesi’ni kazanmasıyla çok sevdiği memleketinden, ailesinden
ayrılmak zorunda kalan   Meral, 16 yıl da  Kayseri’de görev yaparak; 2008’de  Tarihi Kayseri Lisesi’nde çok sevdiği mesleğine veda etti…

Continue Reading

Musa ŞİMŞEK

cimg2397

Kayseri-Sarıoğlan-Burunören Köyü doğumludur.
Çok küçük yaşta  1,5 yaşlarında iken babasını kaybedip yetim kalmıştır.
Kayseri İş ve İşçi  Bulma Kurumu araclılığıyla yurt dışına (Hollanda’ya) çalışmaya gitmiştir.
Biri erkek diğerleri kız olmak üzere yedi çocuk babasıdır.

Continue Reading

Vedat Ali ÇALIK (Ozan Erbabî)

getattachment

1970 yılında Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Kasabasında doğdu. Aslen Esenköy (Toybuk)’ludur. İlköğrenimini Konya’da, Ortaokulu Kırıkkale’de, Liseyi Pazarören Mimar Sinan Öğretmen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Burdur Eğitim Yüksek Okulunu bitirerek 1990 yılında öğretmenliğe başladı. Rize, Yozgat ve Kayseri’nin çeşitli ilçelerinde öğretmenlik ve yöneticilikler yaptı.

Continue Reading

Öngün YILDIRIM

asd

12.04.1962 yılında Sivas’da doğdu, Samsun’da büyüdü, Kayseri’de doymaktadır. 17 SENEDİR TV PROGRAMCILIĞI YAPMAKTADIR. EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİDİR. Duygularını zaman zaman kağıda aktarmaktadır.

Continue Reading