ZİLE’DE GÖRÜLEN BAZI İNANÇLAR

Semra Meral-Yusuf Meral

            1 – Köpek ulumasının hayra yorulmayacağına inanılır.

            2 – Bir çocuk korktuğu zaman önce damağı çekilir, sonra su içirilir.

            3 Kekeme çocuğu kara eşeğin altından geçirirler.

Continue Reading

Dr.Mustafa IŞIK

 

1955 – Yeşilhisar, Gülbayır Köyü’nde doğdu. 1973 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1978’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atandı.

Continue Reading

Mahmut SABAH

mah

1938 Kayseri doğumludur.
İlkokulu Kıranardı’nda,Ortaokul ve Lise’yi Kayseri’de bitirdi.
17 yaşındayken Yeni Kayseri Gazetesi’nde Mustafa GÜMÜŞKAYNAK’ın tavassutlarıyla  Stajyer muhabirliğe başladı.
Üç yıl sonra 1958 yılında Hürriyet Gazetesi’nden gelen muhabirlik teklifine evet dedi.Hürriyet’in Kayseri muhabirliğine başladı.
Askerliğini Ankara’da Yedek Subay olarak yaptı.
Askerlik dönüşü Kayseri’de sırasıyla ERCİYES POSTASI,HAKİMİYET ve ÜLKER   gazetelerinde çalıştı.
Hürriyet Gazetesi’nin Kayseri’de büro açmasıyla,burada büro şefliğine atandı.
Mahmut sabah 1958 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Kayseri muhabiri ve bölge temsilcisi olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra,dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve 400’e yakın parlamenterin  Kayseri cezaevine nakledilmesiyle, Yassıda mahkumları ve onların yakınlarıyla ilgili yaptığı haber ve röportajlarıyla tanındı.

    17 Eylül 1967’de 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve spor tarihine “ kanlı Pazar “ olarak geçen kayseri spor- Sivas spor maçındaki olayları ve  daha sonra 1969 yazında yurt genelinde deprem etkisi yaratan  Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Kurulunda yaşananları objektif bir yaklaşımla gazetesine taşıyarak yurt genelinde adını duyurdu.(Bu kongrenin başka yerlerde yapılmasına izin verilmemesi ve Kayseri’de yapılmasına Kayseri halkı tepkiliydi.)
İsmet İNÖNÜ’ye kurşun sıkan Sümer Bez Fabrikası işçisi Mesut Suna’yı; THKO’su eylemcisi Deniz Gezmiş’ in yakalanması sırasında gösterdiği mesleki başarısından dolayı Bab-ı Ali ‘de “ Yılın Gazetecilik Olayı” olarak değerlendirilen bir başka başarıyı da yakaladı.

1980 yılında meslektaşlarıyla birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni kurdu. Ve cemiyet başkanlığı yaptı.  Kayseri’ de gazeteciliğin gelişmesinde çok çaba gösterdi.
Gazetecilik hayatı boyunca kaleme aldığı haber, röportaj, inceleme yazısı ve makalelerle, çektiği fotoğraflar, Hürriyet, Yeni Gazete ve Dünya gazetelerinde yayınlayan Mahmut Sabah, çok sayıda yazı ve fotoğraf ödüllerinin yanında 1990 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından “ Son on yılın en başarılı gazetecisi” seçildi.
Mahmut Sabah gösterişten uzak, mütevazi, tarafsız ,düzeyli meslek hayatı ve özel yaşantısıyla örnek bir gazeteci olmuştur.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Basın Konseyi başkanı da olan Mahmut Sabah halen dünya gazetesi’nde gazetecilik görevini sürdürmektedir.
1964 yılında evlenen Mahmut SABAH’ın bu evlilikten 2 kızı bir oğlu olmuştur.

Continue Reading

Prof.Dr.A.Kamil CİHAN

 

 

 

    1962  Kayseri doğumludur. 1985 yılında  Erciyes Üniversitesi İlâhiyat fakültesinden lisansını almıştır.Yüksek Lisansını, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1988 yılında tamamlamıştır.Doktorasını, yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1994 yılında almıştır.
2004 yılında Doçent olmuştur.
Halen Erciyes Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri-İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda Profesör Dr. olarak görev yapmaktadır.

 

A-KİTAPLARI:

1- İbn Sina ve Gazali’de Bilgi Problemi- 1998.(Kayseri-2003)

2-Şihabeddin Sühreverdi ve Nur Heykelleri-1998

3-Türk Düşünce Tarihi-1999

4-Düşünme,Konuşma ve Söz Üzerine-2002

5- Sühreverdî’nin Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri- 2003.

B-ÇEVİRİLERİ:

 

1. “Akli Bilimlerin Bölümleri”, İbn Sina, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, 207-217, Kayseri 1998.

2. “Metafiziğe Giriş”, İbn Sina, Çev: Ahmet Kamil Cihan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, 551-562, Kayseri 2000.

C. BİLDİRİLERİ:

1. 1-“Taşköprülüzade Ahmet Efendi’de Ameli Hikmet”, Taşköprülüzade Ahmet Efendi Kongresi, Erciyes Üniversitesi 14 mart 1989, 51-58, Kayseri.

2. “İbn Rüşd’de Bilginin Kaynağı”, İbn Rüşd Kongresi, Erciyes Üniversitesi 14 mart 1994, 105-113, Kayseri.

3. “Bedreddin Simavi’nin İnsan Anlayışı”, Şeyh Bedreddin Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 14 mart 1996, Kayseri.

4. “Kınalı-Zade Ali Efendi’de Felsefe ve Bölümleri”, Kınalızade Ali Efendi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 17 mart 1998, 46-63.

5. “Farabi Mantığında Bölme Yöntemi”, Uluslararası Farabi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”

D. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ:

1- “Ebul Berekat Bağdadi”, Felsefe Ansiklopedisi ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İst. 2004, C.II, 33-40.

2- Ahmet b. Tayyib es-Serahsi, TDV İslam Ansiklopedisi.

Continue Reading