Kategoriler
Genel

ZİLE’DE EN ÇOK KULLANILAN BEDDUALAR

Semra Meral-Yusuf Meral

 1 – Gözüğün ışığı söğünmesin ilâha.
2 – Ocağın batsın.
3 – Allah dilin çekilsin e mi?
6 – Ocağın bata.


7 – Kara yere gelesin.
8 – Allah adın gara yerden gelsin.
9 – Südüklüğüne daş dursun.
10 – Allah kulağın dibine fındık gadani.
11 – Yağlı kurşunlara döşenesin.
12 – Ocağına baykuş dünesin.
13 – Çığırı çığırı öl.
14 – Kapın kilitlensin.
15 – Allah iki yaprak etmesin.
16 – Allah şeytanından bulasın.
17 – Ciğerine ateş düşe.
18 – Zıkkımın kökünü ye.
19 – Karavebanın dibini ye.
20 – Ciğerine yağlı kurşunlar aksın.
21 – Gittiğin yerden leşin gelsin.
22 – Ciğerinden çekilesin.
23 – Kanın içine ılgıt ılgıt aksın.
24 – Sürüm sürüm sürünesin.
25 – Gözün arkada kalsın.
26 – Ciğerine fitil işlesin.
27 – Töremiyesin.
28 – Ölün çıksın.
29 – Yaşın donun gara yere gelsin.
30 – Kefenin biçilsin.
31 – Allah muradına erme.
32 – Allah seni kaybetsin.
33 – Allah belânı versin.
34 – Gözün önüne aksın.
35 – Gidişin olsun da gelişin olmasın.
36 – Sabaha çıkmayasın.
37 – Boyun biçimin yere gelsin.
38 – Adın batsın.
39 – Töreme ilâha.
40 – Gözlerin patlasın.
41 – Ağzından burnundan gelsin.
42 –  Allah kahretsin.
43 – Allah odun ocağın yanmasın.
44 – Teneşürlere döşenesin.
45 – Dilin, dişin çekilsin.
46 – Çenen çekilsin.
47 – Allah seni Gat derdine uğratsın.
48 – Yaşın donun gara yere gelsin.
49 – Cehennem’in dibine gir.
50 – Anandan emdiğin süt, ağzından burnundan gelsin.
51 – Südüklüğüne kara daş çakılsın.
52 – Yanını kara yılan çalsın.
53 – Kara haberin gelsin.
54 – Ettiğini çek.
55 – Kara sancılara tutulasın.
56 – Ciğerinden gafilen avlan.
57 – Bi günlüğüne tutulasın.
58 – Ciğerinden kan kusasın.
59 – Gözüğün ışığı soyunsun.
60 – Geberip de kara toprağa giresin.
61 – Kulağına kurşun aksın.
62 – Allah kara yere büyüyesin.
63 – Gılavanların bağlansın.
64 – Muradın başlı kalsın.
65 – Allah dilin dibinden kopsun.
66 – Gözün aksın.
67 – Allah onmadık dertler versin.
68 – Südüğün kulağından gelsin.
69 – Ellerin kırılsın.
70 – Kapın kitlensin.
71 – Gözüne çor düşsün.
72 – Südüklüğüne gara daş çakılsın ilâğa.
73 – Ciğerine ateş düşsün.
74 – Gittiğin yerde Allah yüzünü kara etsin.
75 – Allah inil inil inleyesin.
76 – Kanın, iliğin kurusun.
77 – Allah sana dünyada evlât yüzü göstermesin.
78 – İliğine sızı olsun.
79 – Yere bakan, yürek yakan.
80 – Yağlı kurşunlar önünde tilfe tilfe gidesin.
81 – Birinden emdiğin kan, birinden emdiğin irin olsun.
82 – Emeklerim aşağıda dizine, yukarıda gözüne dursun.
83 – Yata yata dört yanın çürüsün inşallah.
84 – Allah ciğerin arkandan görünsün.
85 – Çam gibi devrilesin.
86 – Soyhası çıhasıca.
87 – Karavabaye (Karavebaya).
88 – Allah yere büyüyesin.
89 – Allah yanında fai gara haberin gelse de kurtulsam.
90 – Yaptığın iş başını yesin ilâha.
91 – Öllüğün körünü ye.
92 – Seni Allah’a saldım.
93 – Ağzın, gözün eğriIe.
94 – Soyun sopun bata.
95 – Rezil rüsvay olasın.
96 – Sabaha çıkmayasıca.
97 – Ciğerin başına çakılsın.
98 – Bıçaklara yatasın.
99 – Allah ikinize bi teneşür.
100 – Yerin dibine giresice.
101 – Parça parça olasın.
102 – İmansız geberesin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir