Kategoriler
Genel Yazarlar

Prof.Dr.A.Kamil CİHAN

 

 

 

    1962  Kayseri doğumludur. 1985 yılında  Erciyes Üniversitesi İlâhiyat fakültesinden lisansını almıştır.Yüksek Lisansını, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1988 yılında tamamlamıştır.Doktorasını, yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1994 yılında almıştır.
2004 yılında Doçent olmuştur.
Halen Erciyes Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri-İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda Profesör Dr. olarak görev yapmaktadır.

 

A-KİTAPLARI:

1- İbn Sina ve Gazali’de Bilgi Problemi- 1998.(Kayseri-2003)

2-Şihabeddin Sühreverdi ve Nur Heykelleri-1998

3-Türk Düşünce Tarihi-1999

4-Düşünme,Konuşma ve Söz Üzerine-2002

5- Sühreverdî’nin Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri- 2003.

B-ÇEVİRİLERİ:

 

1. “Akli Bilimlerin Bölümleri”, İbn Sina, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, 207-217, Kayseri 1998.

2. “Metafiziğe Giriş”, İbn Sina, Çev: Ahmet Kamil Cihan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, 551-562, Kayseri 2000.

C. BİLDİRİLERİ:

1. 1-“Taşköprülüzade Ahmet Efendi’de Ameli Hikmet”, Taşköprülüzade Ahmet Efendi Kongresi, Erciyes Üniversitesi 14 mart 1989, 51-58, Kayseri.

2. “İbn Rüşd’de Bilginin Kaynağı”, İbn Rüşd Kongresi, Erciyes Üniversitesi 14 mart 1994, 105-113, Kayseri.

3. “Bedreddin Simavi’nin İnsan Anlayışı”, Şeyh Bedreddin Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 14 mart 1996, Kayseri.

4. “Kınalı-Zade Ali Efendi’de Felsefe ve Bölümleri”, Kınalızade Ali Efendi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 17 mart 1998, 46-63.

5. “Farabi Mantığında Bölme Yöntemi”, Uluslararası Farabi Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”

D. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ:

1- “Ebul Berekat Bağdadi”, Felsefe Ansiklopedisi ed. Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İst. 2004, C.II, 33-40.

2- Ahmet b. Tayyib es-Serahsi, TDV İslam Ansiklopedisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir