Kategoriler
Cumhuriyet' ten Önce

ZİLE VELİLERİ

 

                                                            Semra Meral-Yusuf Meral

                                            MEHMED ARİF EFENDİ

          Oğluna nispetle Ebü’l Muharrem, (Muharrem Efendi’nin babası) evlâdının ve evlâdından pek büyük insanlar yetiştiği için Ebü’l – Berâkât diye anılır. Bu zat aslen Horasan’dan 28 sorularıyla birlikte Anadolu’ya hicret edip, Zile’nin İsa (Küçüközlü Köyü) Köyü’ne yerleşen Hacı İlyas Ağa’nın oğludur. Bu köyden daha sonra Zeyli (Zile) ilçesine hicret ederek, Zile’de ilim tahsiline başlamıştır. Zile’de kâfi derecede tahsil gördükten sonra Amasya’ya gitmiştir.