Kategoriler
Makaleler

Arif KILIÇ

       Cumhuriyet Dönemimde Zile’den Yetişenler:

     Arif KILIÇ

    Âlîm, fâzıl, mütteki, müteverri, halim, selim, sahi, vefi, sabur, rahim ve şefik olan Arif KILIÇ H. 1316 (M. 1899)’da Zile’de doğmuştur. Babası sülâhadan meşhur Abdurrahman Sait Efendi, Annesi Tekkeşinler’den meşhur Müsevit Abdullah Efendi kerimesi MERYEM HANIM’dır.

            8 yaşında Kurşunlu Mektebi’nde eğitime başlamış, ancak babasının genç yaşta vefatı üzerine hafızlığı bitirmeden ayrılmıştır. Daha sonra Tekke Dairesi Medresesi’ne devam eden Arif KILIÇ, burada Tekkeşinzâde Mehmed Efendi’den ders almaya başlamış, bilâhare Abdüllâtif Efendi’den icazet almıştır.

            Abdüllâtif Efendi’den icazet aldıktan sonra, Amasya’ya giderek Dar-ül Hilâfe Medresesi’nde tahsil hayatına devam etmiştir. Bu medresenin İmam Hatip Okulu’na çevrilmesiyle, mezkûr okula devam edip, buradan da “Aliyyül âlâ” derecesiyle H. 1341 (M. 1923)’de mezun olmuştur.

            1926 – 1933 ve 1943 – 1953 yılları arasında Zile Halk Kütüphanesi’nde memur olarak görev yaptıktan sonra, halkımızın da büyük arzuları üzerine münhal bulunan Zile Müftülük makamına 1953 yılında müftü olarak atanmıştır. 1953 – 1972 yılları arasında Zile’de müftülük görevinde bulunmuştur.

            Müftülüğü esnasında memleketimize ölmez eserler bırakmışlar, hayırsever Zileli hemşehrilerimizin maddî ve manevî destekleriyle de bütün câmilerimiz onun sayesinde ve önderliğinde mamur hale getirilmiştir. Lise’nin yapılmasında, diğer sosyal hizmetlerde ve İmam Hatip Lisesi’nin yaptırılmasında büyük gayret ve çaba göstermiştir.

            Çok mütevazi bir kişiliğe sahip olan Arif KILIÇ, şan ve şöhreti sevmez, ilim ve irfanını kimseye bildirmezdi. 18.07.1972 tarihinde vefat eden kıymetli müftümüzün, Zile tarihi üzerine geniş bir araştırması mevcut olup, Kitab-ül ibraz ile Hadikatün El Nüdbe eserlerini Türkçe’ye tercüme etmiştir. Ancak eserleri tab edilmeyip, müsvedde halinde kalmıştır. (Daha geniş bilgi için Şeyh Edhem Çelebi konusuna bakınız.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir