Ali DÜNDAR

   1 Eylül 1924 tarihinde Bünyan- Akkışla’da doğmuştur.

     ilk öğrenimini doğum yerinde; mesleki öğrenimlerini Pazarören Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde yaptı.
Daha sonra TODAİ Kamu Yönetimi Uzmanlığı bölümünü ve Georgetown dil okulunu bitirdi; Halk Eğitimi konusunda uzmanlık çalışması yaptı.
Milli Eğitim Teşkilatı içinde öğretmen, denetmen ve yönetici olarak çalıştı ve 4 Ekim 1974 günü kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
Emekliliğinde de durmadı: Kayseri’de Bira, Malt ve Yem İşletmesi’nin genel müdürlüğü, Azot Sanayi Kurumu Başdenetçiliği ve yoruluncuya dek BMDER dünya federasyonunun Türkiye şubesi sekreterliği görevlerinde bulundu.
Ali Dündar, yazmaya öğrencilik yıllarında başladı. İlk yazıları 1940’larda İstanbul’da yayınlanan Köye Doğru, Halkevleri merkezince yayınlanan Ülkü dergisi ile İ.H.Baltacıoğlu tarafından yayınlanan Yeni Adam haftalık gazetesinde yayımlandı. Yüksek öğrenime geldiğinde, eğitim, sanat ve araştırma yayın organı olan Köy Enstitüleri adlı derginin yazı ve yayın kuruluna seçildi ve Yüksek Köy Enstitüsü kapatılıncaya dek bu dergiye yazıları ve emeğiyle katkılarını sürdürdü
Yağmur ve Toprak, Mülkiye, Kaynak, Ülkü, Varlık, Türk Dili, Erciyes, Yeni Erciyes, Yeni Öğretmen, Köy ve Eğitim, İmece, Şölen, Birlik, Öykü, Ilgaz, Kemalist Ülkü, Kemalizm, Yeni Edebiyat vb. dergilerde ve Ulus, Halkçı, Yeni Halkçı, Öncü, Barış, Cumhuriyet, İstiklal, Zaman, Anadolu vb. ulusal ve yerel gazetelerde yazdı.    Kayseri’de öğretmen arkadaşlarıyla Zamantı adında bir meslek ve yazın-sanat dergisinin yayımına katıldı ve oradan ayrılıncaya dek yayını yönetti, başyazılarını yazdı.
Ali Dündar, yazılarını halen Cumhuriyet başta olmak üzere kimi gazetelerde, gene Türk Dili Dergisi başta olmak üzere kimi dergilerde yazmayı sürdürüyor.
Ali Dündar, genç yaşında Türk Dil Kurumu üyeliğine de seçildi. Kurum siyaseten gaspedildikten sonra 33 arkadaşıyla Dil Derneği’nin kurulmasına katıldı, kurucu üye olarak zaman zaman derneğin yönetim ve bilim kollarında görev aldı, yayınlara katkıda bulundu, bulunuyor. Köy Enstitüleri Ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesi de olan Ali Dündar, Ankara Dostları olarak, kendi kendini bir yazar-çizer topluluğu içinde yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.
2004 yılında Türk Dili Dergisi’nin “Türkçe’yi En İyi Kullanan Yazar” ödülünü aldı.

Kitapları :
     1-İlk Öpücük (2. bası, 1994)
     2-Ekmek Kokusu (1992)
     3-Kemalizmi Doğru Algılamak (3. basım, 2001)
     4-Şeriata Karşı Laik Eğitim Özgür Toplum (1995)
     5-Dil ve Bilinç (1995)
     6-Yapay Osmanlıcadan Yaratıcı Türkçeye (1998- Sunullah Arısoy Dil Ödülü)
     7-Kemalizm ve Din (1998)
     8-Türkçesi Varken (2001)
     9-Dil ve Düşünce (2001)
     10-Eğitim ve Dil (2002)
11-Yürüdüğümüz Eğik Düzlemde Kemalizmin Yol Haritası
Yer aldığı yayınlar :
1-Beş Pınar (1943)
    2-Hasan Ali Yücel (Edebiyaçılar Der. Yay., 1997)
    3-Sözden yazıya (Ankara Dostları Yayını, 1996)
    4-Ankara Dostları (Güldikeni yayını, 1998)
    5-O Yıllar Dile Gelse (Güldikeni yayını, 1997)
    6-Aydınlık Adına Susmayanlar (Güldikeni yayını, 2000)
    7-Kuruluşunun 60. yılında Köy Enstitüleri (Bulancak Atatürkçü Düşünce Derneği, 2000)
    8-Köy Enstitüleri (Tüses yayını, 2000)
    9-Basında Köy Enstitüleri (Güldikeni yayını, 2000)
    10-1986 – 1994 Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllıkları
    11-Neden Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı? (Vakıf yayını, 1996)
    12-Atatürk’le Aklın Aydınlığına (Ankara Dostları yayını, 2004)

Kaynak1: http://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/245685
           2-”YenidenAnadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk” dan alınmıştır.

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir