Kategoriler
Yazarlar

Süleyman KOCABAŞ

 indir

1950’de Kayseri ili Develi ilçesi’nin Sindelhöyük Kasabası’nda doğdu.
İlkokul tahsilini burada yapan Kocabaş, orta tahsiline Pazarören Mimarsinan İlköğretmen Okulu’nda başlayarak ve bu tahsilini İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Sınıfında tamamladı.
Yüksek öğrenimi için 1970’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine kaydolan Kocabaş, adı geçen fakültenin Kültürteknik (Tarımsal Yapılar ve Sulama) bölümünden 1975 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun oldu.
Aynı yıl Kayseri Tarım İl Müdürlüğü’nde teknik eleman olarak memuriyete başlayan Kocabaş, Ocak 2006’da bu müdürlükten emekliye ayrıldı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Tarih ilmine özel bir ilgi duyan Süleyman Kocabaş, daha orta tahsili yıllarında iyi bir tarih okuyucusu alışkanlığını kazanmış, okudukça, kültür hayatımızdaki boşlukları görerek bunları doldurmak için yazma ihtiyacı duymuş, ilk yazıları lise dergi ve gazetelerinde çıkmış, fakülteyi bitirince Bizim Anadolu (1976 – 1980), Bayrak (1978 – 1980) gazetelerinde makaleler ve dizi yazılar yazmaya başlamış, daha sonra Tercüman (1992 -1993), Zaman (1987, 1993 – 1998), Milli Gazete (1997), Ortadoğu (1992 – 1993, 2001 – 2003), Gündüz (1995 – 1998), Yeni Şafak (2006) gazeteleri ile Türk Dünyası Tarih (1988 – 1993, 1999 – 2005, 2008 – 2010) Tarih ve Medeniyet (1999), Tarih ve Düşünce (2004), Askeri Tarih Mecmuası (1995, 1998), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (1999), Erciyes (1987, 1990, 2007), Berceste (2003 – 2010), Yeni Türkiye (1998), Yarınlar İçin Düşünce (2006 – 2007) dergilerinde makaleler ve diziler yayınlamaya devam etmiş, 1983’de Vatan Yayınlarını kurarak araştırma ve düşüncelerini kitaplaştırmaya başlamış, bu arada bilgisini artırmak için İngilizce ve Osmanlıca’yı kendi gayretleri ile öğrenmiş, çalışmalarına “akademik seviye” de özen gösteren Kocabaş, “Kendi kendisini yetiştiren kültür ve bilim adamlarımız” kategorisinde yer almıştır.

Süleyman Kocabaş, emekli olduktan sonra Talas / Kayseri ilçesinde bulunan iki dairesinden birini “Süleyman Kocabaş Özel Kütüphanesi” ne dönüştürerek, 12 bin ciltlik kitabını ve 40 yıllık gazete ve dergi koleksiyonunu halkın hizmetine açmıştır. İyi bir tarih koleksiyoncusu olan Kocabaş’ın kütüphanesi, “Tarih İhtisas Kütüphanesi” özelliği taşımaktadır.

Kocabaş, kitaplarını Kayseri’de ikamet ederek yazmış, yayınlamış ve dağıtımını buradan yapmış, böylece, “Taşra yazarlığı ve yayımcılığı”nın ülkemizde öncülerinden olmuştur.

Kocabaş’ın 2010 yılı itibariyle gazete ve dergilerde 150 bilimsel makalesi, 13 dizi yazsı ile, çeşitli sempozyumlarda 6 tebliği yayınlanmıştır.  Yazarın, kitap ve makaleleri büyük ilgi görmüş, “Velut, güvenilir ve üslubu akıcı yazar” özelliği ile tanınan Kocabaş’ın eserleri, kaynak eserler olarak kullanılmaktadır.

Kitapları, yurt dışında da ilgi görmeye başlayan Kocabaş’ın kitaplarından, “Sultan II. Abdülhamid Şahsiyeti ve Politikası” isimli kitabı, 2007’de, “Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir?” ve “ Türkiye’de Gizli Tarih Masonluk ve Masonlar” isimli kitapları, 2010’da Mısır’da El Ezher üniversitesi profesörlerinden İbrahim Abdullah tarafından Arapçaya çevrilerek Kahire’de yayınlanmıştır.

2010 yılı itibariyle Kocabaş’ın sahibi olduğu Vatan Yayınları’ndan çıkan 48 kitabının isimleri ve yayınlandığı yıllar, baskı sayıları ve fiyatları aşağıya çıkartılmıştır:

Eserleri:

Süleyman Kocabaş’ın Vatan Yayınlarından Çıkan Kitapları

A-Türkiye Üzerine Emeller Dizisi:

Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir ? (9 baskı)
Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi (2 baskı)
Türkiye ve İngiltere
Avrupa Türkiyesi’nin Kaybı ve Balkanlar’da Panslavizm
Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm (4 baskı)
Tarihte Türkler ve Almanlar
Tarihte Türk-Rus Mücadelesi
Tarihte Türkler ve Fransızlar
Alman Kapanı 1883 – 1918 (3 baskı)
İngiliz Tuzağı 1783 – 1913

B- Türkiye’nin Sosyal ve Siyasal Değişimi Dizisi:

Kendi İtiraflarıyla Jön Türkler Nerede Yanıldı ?
Sultan II. Abdülhamid Şahsiyeti ve Politikası
Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet Tarihi
Bir Kuşağın Dramı 1960 – 1980

C- İhtilaller ve Darbeler Dizisi:

Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı  1595-1913
Türkiye’de Politikada Şiddet’in Perde Arkası 1876-1996
Refahyol Hükümeti Sonunun Perde Arkası 1996-1997
“Postmodern Darbe”Süreci, 28 Şubat’a Doping  Mart 1998
2000’e Girerken Olaylarla Türkiye’nin Çıkmazları 1999-2000
Postmodern Darbe Sendromları

D- Çeşitli Tarih Konuları Dizisi:

Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı (4 baskı)
Tarihte Âdil Türk İdaresi (5 baskı)
Türkiye’nin Canı Boğazlar
Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi (2 baskı)
.               Tarihimizde Komplolar (4 baskı)
Tarihte ve Günümüzde Türkiye’yi Parçalama ve
Paylaşma Planları
Balkan Harbi 1913 – 1913
Niçin Mağlup Olduk?
31 Mart Olayının İçyüzü, Abdülhamit Nasıl Devrildi? (3 baskı)
Sarıkamış Faciası Aralık 1914 (4 baskı)
Türkiye’de Demokrasi Buhranı 1920 – 1987 (3 baskı)
Demokrasiye Nasıl Geçtik? 1945 – 1946
1944 Türkçülük –Turancılık Olayı
Çanakkale Savaşları ve Türk – Dünya Tarihindeki Yeri 1915 (2 baskı)

E- Geçmişten Günümüze Tarihimiz Dizisi

Çarpıtılan Tarihimiz (5 baskı)
Sorularla Merak Edilen Tarihimiz (3 baskı)
Garip Tarihimiz
Bilinmeyen Tarihimiz (2 baskı)
Söyledikleri ve Yazdıklarıyla İbretli Hatıralar (Açıklamalı)
Kim Kimdir?

F- Türkiye’de Gizli Tarih Dizisi:

Masonluk ve Masonlar (3 baskı)
Dönmelik ve Dönmeler (4 baskı)
Misyonerlik ve Misyonerler (2 baskı)
Gizli Yüzler Gizli İşler

G- 1923’den 2023’e Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi:

Mütareke Dönemi ve Milli Mücadele 1918 – 1923
Atatürk ve İnkılaplar Dönemi 1923 – 1918
Atatürk Dönemi, Ekonomi ve Dış Politika, Önemli Olaylar.1923 – 1938.
İnönü Dönemi 1938 – 1950
Menderes Dönemi 1950 – 1956
H- Güncel Dizi:

Türkiye Nereye Gidiyor ? Buhranlarımız, Yabancılaşma,
Batı’nın İçyüzü

Eserlerinden seçmeler:

“Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı tarihinin en kritik bir döneminde kurduğu kendisine has özelliklere sahip “Merkezi Otoriter Yönetimi” ile dıştan ve içten bin bir türlü tehlike ve tehditlere maruz Osmanlı Devletini 33 yıllık iktidarı süresince yaşatmaya başarmış, bu haliyle gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları içinde müstesna bir yer ve mevkii sahibi olmuştur. Batılı gözlemcilere göre II. Abdülhamid olmasa idi, Osmanlı Devleti daha XIX. asrın sonlarında yıkılacağından Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı. Sultan’ın politikası, yıkımı geciktirmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.” (Sutlar II. Abdülhamid Şahsiyeti ve Politikası kitabının önsözünden)

E – mail: kocabassuleyman @ gmail . com

SÜLEYMAN KOCABAŞ’IN VATAN YAYINLARI’NDAN ÇIKAN
KİTAPLARI
.
I-TARİHTE TÜRKİYE ÜZERİNE EMELLER SERİSİ              Basım Yeri             Yılı

1- Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?                                               İstanbul                1983
2- Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi                              İstanbul                1984
3- Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar, Türkiye ve İngiltere İstanbul                1985
4- Avrupa Türkiyesi’nin Kaybı ve Balkanlar’da Panslavizm                İstanbul                1986
5- “Vaat Edilmiş Toprak” Filistin İçin Mücadele, Türkiye ve Siyonizm    “                     1987
6-Pancermenizm”in “Şark’a Doğru” Politikası, Tarihte
ve Almanlar                                                                                        İstanbul                1988
7- “Kuzey’den Gelen Tehdit” Tarihte Türk-Rus Mücadelesi                İstanbul                1989
8- Paris’in “Doğu Yolu”nda Yaptıkları, Tarihte Türkler ve Fransızlar İstanbul                1990
9- Alman Kapanı 1883 – 1918
10- İngiliz Tuzağı 1783 – 1923…………………………………..
II-TÜRKİYE’NİN SOSYAL VE SİYASAL DEĞİŞİMİ SERİSİ

I- Kendi İtiraflarıyla Jön Türkler Nerede Yanıldı? (1890-1918)           İstanbul                  1991
2- Sultan II Abdülhamid Şahsiyeti ve Politikası                                    İstanbul                  1995
3- Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet Tarihi                                           İstanbul                  2001
4- Bir Kuşağın Dramı 1960 – 1980                                                         İstanbul                  2004
III- İHTİLALLER VE DARBELER SERİSİ

1- Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı (1595-1913)                        İstanbul                  1993
2- Türkiye’de Politikada Şiddetin Perde Arkası (1876-1996)                 İstanbul                  1996
3-Refahyol Hükümeti Sonunun Perde Arkası, Türkiye’nin
Sendromları 1996-1997                                                                        İstanbul                   1997
4- “Postmodern Darbe” Süreci, 28 Şubat’a Doping
Mart-Nisan 1998 Sendromları                                                              İstanbul                   1998
5- 2000’e Girerken Olaylarla Türkiye’nin Çıkmazları,
“Postmodern Darbe” Sendromları 1998-1999                                    İstanbul                   1999

IV- ÇEŞİTLİ TARİH KONULARI SERESİ

1-Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı                                               İstanbul                   1992
2- Tarihte Adil Türk İdaresi                                                                     İstanbul                   1994
3-Türkiye’nin Canı Boğazlar                                                                   İstanbul                   1994
4- Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi                                                          İstanbul                    1997
5- Tarihimizde Komplolar                                                                       İstanbul                    1997
6-Tarihte ve Günümüzde Türkiye’yi Parçalama ve Paylaşma Planları   İstanbul                    1999
7- Geçmişten Günümüze Çarpıtılan Tarihimiz                                         İstanbul                   1999
8- Sorularla Merak Edilen Tarihimiz                                                      İstanbul                     2000
9- Son Haçlı Seferi Balkan Harbi                                                            İstanbul                    2000

V- TÜDRKİYE’DE GİZLİ TARİH SERİSİ

1- Masonluk ve Masonlar                                                                       İstanbul                  2001
2- Dönmelik ve Dönmeler                                                                      İstanbul                   2001
3- Misyonerlik ve Misyonerler                                                               İstanbul                   2002
4- Gizli Yüzler Gizli İşler                                                                        İstanbul                   2007

VI- GÜNCEL  SERİ
1- Türkiye Nereye Gidiyor? Buhranlarımız, Yabancılaşma, Batı’nın İçyüzü İstanbul       1996

1-      Tarihte Türkler ve Almanlar
2-      Tarihte Türk-Rus Mücadelesi
3-      Tarihte Türkler ve Fransızlar
4-      Türkiye ve Siyonizm
5-      Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı
6-      Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı
7-      Tarihte Adil Türk İdaresi
8-      Türkiye’nin Canı Boğazlar
9-      Sultan II. Abdülhamid
10- Kendi İtiraflarıyla Jön Türkler Nerede Yanıldı?
11- Tarihimizde Komplolar
12- Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi
13- Tarihte ve Günümüzde Türkiye’yi
Parçalama ve Paylaşma Planları
Politikada Şiddet’in Perde Arkası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir