Şevki ÇOBANOĞLU

yüksel satoğlu
Araştırmacı-yazar ve şair. 3 Nisan 1953, Taşlık Köyü/Özvatan/Kayseri doğumlu. İlkokulu köyünde (1964) , Ortaokulu Özvatan ilçesinde (1971) tamamladı. Nevşehir Ticaret Lisesi’nden (1974) mezun oldu. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Maliye ve Muhasebe Bölümü’nü (1980) bitirdi.

Çalışma hayatına 1974 yılında başladı. Çeşitli firmalarda muhasebeci, muhasebe müdürlüğü ve yönetici olarak çalıştı. Libya ve Suudi Arabistan’da Türk inşaat firmalarında iki yıl kadar muhasebecilik yaptı (1983-1985) . Bir süre de serbest ticaretle uğraştı (1986-1988/1997-2001) .

Faisal Finans Kurumu Şirketler Grubu’nda muhasebe müdürlüğü (1990) yaptı. 28 Nisan 1994 tarihinden 13 Şubat 1997 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Lüksemburg gibi Avrupa ülkelerini iş seyahatleri dolayısıyle gezdi (1997-2001) .

Kapitalizmin Türkiye Şubesi’nin Yıkılışı başlığını taşıyan ilk yazısı 3 Temmuz 1980’de Millî Gazete’de çıkmıştı. Aynı gazetede haftalık yazılarını 1997 yılına kadar sürdürdü. İlk kaleme aldığı şiiri, 1974 yılında yazdığı ‘Genç’ başlıklı şiiridir. Yazıları ayrıca Olay (Kayseri) , Gündem (Kayseri) , Gelişim (İstanbul) , Yeni Devir ve Zaman gazetelerinde yer aldı. Ahde Vefa Dergisi’nde de (İstanbul) yazılar yazdı.

Bir ekonomist olan Şevki Çobanoğlu, ekonomi yazılarının yanında Türk Halk Edebiyatı dalında Âşık tarzı şiirler de yazmaktadır. Şiirde, hece veznini (ölçüsünü) kullanmıştır. Yazdığı şiirler, genellikle Âşık Edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı nazım şekillerinden koşma ve semai şeklinde olup, vezinlidir (ölçülüdür) . Şevki Çobanoğlu şiirlerinde mahlasını, ‘Şevki Çobanoğlu, Çobanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Âşık Çobanoğlu, Şevki, Derviş Şevki’ şeklinde kullanmaktadır.

Şevki Çobanoğlu ilk dönemde yazdığı şiirlerinde (1974-2000) , kafiye vb. bazı usûl hataları yapmıştır. Son dönemde yazdığı şiirlerinde (2001 ve sonrası) ise halk şiiri usûllerini en güzel bir biçimde kullanmıştır. Ayrıca daha sonra, önceleri yazdığı şiirlerindeki hatalarını görerek, ilk dönemde yazdığı şiirlerini yeniden ele alıp, düzeltmiştir. Böylece bütün şiirlerini ölçülü ve düzenli bir hâle getirmiştir. Bu nedenle Şevki Çobanoğlu’nun şiirlerini okuyanların veya araştırma yapanların buna dikkat etmeleri gerekir. Şevki Çobanoğlu’nun şiirleri, Antoloji.Com’a yazdığı şiirleri veya 2006 yılından sonra yayınlanan kitapları esas alınarak incelenmelidir. Şevki Çobanoğlu, İLESAM Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesidir.
ESERLERİ
Araştırma-inceleme: 1- Türkiye’de Ekonomik Çıkmaz (1981) , 2- Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve İşsizlik Meselesi (1984) , 3- Borç Tuzağı ve Ekonomik Sömürü Odakları (1987) , 4- Ekonomik Çözüm (1991) , 5- Müslüman Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği ve İslâm Ortak Pazarı (1992) , 6- Avrupa Birliği ve Türkiye (1995) , 7- Çok Ortaklı Şirketler ve Ekonomik Kalkınma (1999) , 8- Ekonomik Meseleler (2000) , 9- İslâm Ekonomisi, 10- Petrol Politikası, 11- Millî Kalkınma Politikası

Şiir: 1- Selâm (1993) , 2- Dosta Sesleniş (2000) , 3- Gönül Bağım (2000) , 4- Merhaba (2000) , 5- Bizim Yolumuz (2000) , 6- Güzel Kayseri, 7- Gizli Sırlar, 8- Halk Divanı, 9- Dost Duyguları, 10- Türk Halk Edebiyatında Şiir

Diğer: 1- Partiler ve İktidar Arayışı, 2- Seyahat Hatıralarım, 3- Makalelerim, 4- Tövbe ve Dua, 5- Müslüman’a Öğüt, 6- Tarihi Geçmişiyle Taşlık Köyü, 7- Zorlukları Aşan Şevki Çobanoğlu (Hayatım ve Fikirlerim)

(Kaynak: 1- İhsan Işık, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, 2- İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi)

ŞİİRLERİ VE ŞAİRLİĞİ

Araştırmalarında; ekonomi, dini, siyasi ve tarihi konulara değinen Şevki Çobanoğlu, Türk Halk Edebiyatı dalında ise ‘Âşık tarzı’, didaktik (bilgi verici, öğretici) şiirler yazmıştır.

Şevki Çobanoğlu’nun şiirleri, sade, anlaşılır ve ölçülüdür. Şiirlerinde toplum dertlerini dile getirmektedir. Gördüklerini ve yaşadıklarını olduğu gibi yansıtmıştır. Şevki Çobanoğlu, toplumun ve halkın dertlerini dile getirmesiyle bir halk şairidir.

Şevki Çobanoğlu, kaleme aldığı ‘Şiirlerim ve Şairliğim’ yazısında şiirlerini ve şairliğini bizzat kendisi şöyle anlatmaktadır:

ŞİİRLERİM VE ŞAİRLİĞİM

Şiir yazmaya lisede okurken başladım. İlk kaleme aldığım şiir, 1974 yılında yazdığım ‘Genç’ adlı şiirimdir. Üniversite yıllarımda mesleğim gereği ekonomiye daha fazla ilgi duydum. Ekonomi üzerine yazılar yazarak, bu konuda uzmanlaşma yolunu tuttum ve kitaplar yazdım. İş hayatımda bazı zorluklarla karşılaştım. Yaşadığım zorluklar, beni, daha çok şiir yazmaya sevk etti. Böylece bir ekonomist olarak şiir yazma yolunu da tuttum.

Şiir ve Şair

Şiir; yaşanarak ve içten gelen duygularla yazılır. İnsan, şiirle inandığı davasını anlatabilir. Düşüncelerini, duygularını ve dertlerini dile getirebilir. Yaşadığı toplumun problemlerini ortaya koyabilir. Yazılan şiirlerin anlaşılır olması gerekir.

Şairler; kelime mimarları ve gönüllerde akan ırmakların çağıltısıdır.
Şairler; yazdıkları şiirlere göre kimlik taşırlar. Her şiir, o şairin kimliğidir.
Şairler; veciz ve anlamlı mısralarda çok şey anlatma sanatını göstermektedirler.

Halk Şairleri, Âşıklar / Ozanlar; duygularını, düşüncelerini, dertlerini, hüzünlerini ve sevgilerini şiir ile dile getiren gönül insanlarıdır.

Şiirlerim ve Şairliğim

Şiirde takip ettiğim yol; halkın dertlerini dile getirmek ve insanlara uyarılarda bulunmaktır. Şiirlerimde, insanımıza hep dostane tavsiyelerde bulundum. İnsanlar duyarlı olsun ve aldanmasın istedim. Başlangıçta, şiir yazma konusunda bazı hatalarım olmuş. İlk dönemlerde acele olarak yazdığım şiirlerim de, özellikle kafiye düzeninde kural hataları yapmışım. Daha sonra şiirlerimi değerlendiren dostlarımın uyarıları üzerine, şiir ve şairlik konularında bilgiler edindim. Büyük şair ve âşıkların/ozanların şiirlerini okudum. Şiirin aceleci ifadelerle yazılamayacağı kanaatine vardım.

İlk dönemlerde hatalı olarak yazdığım şiirlerimi yeniden düzenleyerek, edebi kurallara uygun hale getirdim. Bunun için şiirlerimi; 1) Acemilik dönemi (1974-2000 dönemi) , 2) Ustalık dönemi (2001 ve sonrası dönem) olarak, iki dönemde değerlendirmek gerekir.

Ben. şiirlerimi; gezdim, gördüm, yaşadım ve yazdım. Şiirlerim; didaktik (bilgi verici, öğretici) , yol gösterici duygularla ve hakikatlerle doludur. Şiirlerimin konusunu bütün sosyal hayat teşkil eder. Şiirlerime; millî, dini, siyasi, kalkınma, gönül, tabiat ve günlük sosyal olayları konu ettim. Hakkı hâkim kılmak ve haksızlığı ortadan kaldırmak için mesajlar vermeye çalıştım.

İstanbul, 28.10.2006
Şevki ÇOBANOĞLU
www.sevkicobanoğlu.comve www.biyoğrafi net’ten alınmıştır.

KAYSERİ

Yollar gittim, iller gezdim
Güzel şehirdir Kayseri
Özde sade hâller sezdim
Güzel şehirdir Kayseri

Cana yakın geldi bana
Sular içtim kana kana
Güzeldir, doyulmaz ona
Güzel şehirdir Kayseri

Çok çalışkan insanları
Gözü açık unvanları
Kümbetler ile hanları
Güzel şehirdir Kayseri

Yarış eder şehirlerle
Anılır hep devirlerle
Kale gibi çok yerlerle
Güzel şehirdir Kayseri

Anadolu şehri bura
Tekir Yaylası hep mera
Erciyes’ten gör manzara
Güzel şehirdir Kayseri

Çobanoğlu çok dolaştı
Gezdi de devletler aştı
Kayseri sevgisi taştı
Güzel şehirdir Kayseri
05.07.1997

Köyüm

Ak Dağ’a bakan bir belde
Çok güzeldir benim köyüm
Ormanı var bütün meşe
Çok güzeldir benim köyüm
Soğuk sular çağlar akar
Koyunlar yaylaya çıkar
Herkes tarlasına bakar
Çok güzeldir benim köyüm

Yaz gününde harmanları
Cana yakındır canları
İyi kalpli insanları
Çok güzeldir benim köyüm

Kışın karı olur tipi
Camisi eski bir yapı
Allah’a hep açık kapı
Çok güzeldir benim köyüm

Güzel der köyümü gören
Özvatan’a yolu varan
Misafire hatır soran
Çok güzeldir benim köyüm

Çobanoğlu yazmak huyu
Benim köyüm Taşlık Köyü
Çeşmesinden için suyu
Çok güzeldir benim köyüm

(1978)

Şelale Taşlık çay evi-Sahabiye Mah./kAYSERİ Panodan alınmıştır.

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir