Prof. Dr. Turan KOÇ

tk

1952’de Kayseri’de doğdu.İlk,Orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Lisans öğrenimini, 1977’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden aldı.

1990 yılında, doktorasını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü’nden aldı.

1995 yılında Doçent oldu.

Prof.Dr. Turan KOÇ,halen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sanat-edebiyatla ilgili çalışmaları da olanTuran KOÇ ’un yayımlanmış ceşitli çeviri ve telif eserleri mevcuttur.Bunlar;

YAYINLARI:

A. KİTAPLAR:
1-Ara Dönem, İz yay.

2-Ölümsüzlük Düşüncesi, İz yay.

3-Din Dili, İz yay.

4-İslam Estetiği, İSAM

5-Aşkın Halleri, Ahmed Gazzâlî, Çev.

6-Zihin Felsefesi, Jerome A. Shaffer, Çev. İz yay.

7-İslam Sanatı Dil ve Anlam, Titus Burckhardt, Çev. Klasik yay.

8-İslâm’ın Vizyonu İslam İman ve Amelinin Temelleri, Sachiko Murata, William C. Chittick; Çev. İnsan yay.

9-İşgal Altında, Nizar Kabbanî, Çev. İbrahim Demirci – Turan Rey yay.

10-Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, Oliver Leaman, Çev.  İz yay.

11-Tasavvuf -Kısa Bir Giriş-, William C. Chittick, Çev.  İz yay.

12-Varolmanın Boyutları, Çev.  İnsan yay.

B. MAKALELER

1. “Molla Sadrâ’ya Göre Ölüm Sonrası Hayat Açısından Ruh-Beden İlişkisi,” İslâmiyât, Ankara, 2000.

2. “Dâvud el-Kayserî’ye Cem’ ve İçerdiği Hususlar,” Makâlât, sayı:1, Konya, 1999.

 

3. “Şiir Dili,” Hece, aylık edebiyat dergisi, Ankara, 2001.

C. BİLDİRİLER

1- “Din dili Olarak Kur’an Dili,” I. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, Ankara, 1995, ss. 278-288.

D. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

Dokuz Eyl 1- “Sanat”, TDV İslam Ansiklopedisi.

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir