Kategoriler
Şairler

Mustafa Ferit YILDIZ

kara

1960’ta Kayseri Amarat Kasabas’ında doğdu. İlkokulu burada tamamladıktan sonra, ortaokulu ve liseyi KAYSERİ Endüstri Meslek Lisesi’nde bitirdi.

İlkokul sıralarında başladığı şiir yazma merakı, O’nu şiir antolojisine taşıdı.

Uzun yıllar aktif olarak Kayseri Bölgesi Siyah Kuşak Teak Wando Bölge Hakemliği yaptı. Ticaretle uğraştı.Halen Kayseri’de otel işletmeciliği yapmaktadır.
Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayımlanan şairin; “ İmaret Köyü Amarat Kasabası 2002” isimli araştırma-inceleme kitabını vardır.Ayrıca yazdığı şiirlerinin bir kısmını “Sevda Dümenini Sana Bıraktım 2004” isimli şiir kitabında toplamıştır.
Bazı şiirlerinde “Hazanî” mahlasını kullanmaktadır. Bu mahlası kendisine Âşık Ali Çatak vermiştir.
“Güle Kan Ağlattın” isimli şiiri TAHİR SIRAL tarafından bestelenmiştir.
Evli ve dört çocuk babasıdır.

SANA MUHTACIM

Aklımı başımdan zay etme Ya Rab,
Yoktan var edensin, sana muhtacım.
Nefsimi iblise pay etme Ya Rab,
Sendeki kudretten yana muhtacım.

Kimisi divâne, kimisi deli,
Şu hoyrat başımda eser sam yeli.
Deryasına çağlar hasretin seli,
Bu cana can veren cana muhtacım.

Ruhuma ruhsatı verenim sensin,
Cümle âlemleri görenim sensin.
Tenimi toprağa serenim sensin,
Verdiğin nefese, kana muhtacım.

Yolcuyum, yorgunum, mekânım yoktur,
Yâre kavuşmanın imkânı yoktur.
Ne köşküm, sarayım, sultanım yoktur,
Bir gece kalacak hana muhtacım.

Nur cemâlin göster, açılsın perde,
Ne olur, ansızın rüyama gir de,
HAZANİ kuluna bir bâde ver de,
O vaktin geldiği ân’a muhtacım.

 

GÖZÜ BENDEDİR

Susuz çöllerdeki yavru ceylanın,
Billûr yaşlar sızan gözü bendedir.
Ateşi Mecnûn’da yanan Leylâ’nın,
Kavrulup kül olan özü bendedir,

Yüreğim kor oldu, yanıyor nârda;
Bülbül, gonca güle ah ile zarda.
Gündüz zindandayım gece mezarda,
Hazret-i Yusuf’un yüzü bendedir.

Savrulup dumanı çıkan ateşin,
Önüne geleni yıkan ateşin,
Kerem’i Aslı’ya yakan ateşin,
Bir türlü sönmeyen közü bendedir.

Esme deli deli sevdâ rüzgârı,
Nâzende güllerim bekler baharı.
Hüzün mü her zaman âşığın Karı;
Ümitsiz sevdânın güzü bendedir.

Sevenler katlanır yârin nazına;
Hazanî, yazmışlar alın yazına.
Ozanın elinde dertli sazına.
Bestesi bendedir sözü bendedir.

KAYSERİM

Yaşayan tarihsin her yanın müze;
Tarih kokar her bir yerin Kayseri’m!
Şehir merkezini kurmuşlar düze;
Kışların oldukça serin Kayserim!

Kurudu çeşmeler, yıkıldı hanın;
Ticarette dâim önder insanın.
Kurşunlu eseri Koca Sinan’ın;
Geçmişin oldukça derin Kayserim!

Erciyes’e yağar boranın, dolun;
Doğudan batıya uzanır kolun.
Çin’den ipek taşır kervanla yolun;
Ey şâirim, ilhâm yerin, Kayserim!

Şeref dolu mâzîn, çözülmez sırrın;
Sanat eserlerin, muhteşem surun!
İftihara mazhar dedeyle torun;
Kurumaz alnında terin Kayserim!

Nice kervancının konağı idin;
Nice güzelliğin sunağı idin.
Evliyânın, pirin yunağı idin.
Hazanî’yi yakar ser’in Kayserim!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir