Mustafa CİLASUN

mustafa-cilasun-

1957 Kayseri doğumlu Mustafa Cilasun;  eğitim öğretim hayatına, İşletme fakültesi 2ci sınıfta okul heyecanı kaybolduğu için son verir. Daha sonra ticarete  atılarak On yıI kadar ticaretIe uğraşır. 
UIusaI bir gazetenin böIge temsiIciIiğini yaparak, yorum yapmaya da  başIar.
AIdığı oIumIu bir davet iIe kamuda görev yapmaya başIayan  CiIasun, yönetici sıfatıyIa çaIışmaIarını sürdürmektedir.
Yaptığı görevIer itibariyIe Otobüs İşIetme MüdürIüğü, İtfaiye MüdürIüğü, KüItür ve SosyaI İşIer MüdürIüğü ,SiviI Savunma MüdürIüğü görevIerini yaptıktan sonra hâIihazırda İdari İşIer MüdürIüğü görevini sürdürmektedir.
Şiir vadisi.com,dostyakası.com,sevgiforum.net,islami forum,künyekun.org,İzedebiyat antoIoji, edebi defter, Sanat âIemi, Edebi mecIis Şiir ve şair dünyası Türkiye şairIer birIiği, HikâyeIer net, Aşk medresesi, İsIamiyet gen BiIginin efendisi ,Muttaki Net forumIar, Es seIam KaIb-i mecruh Umut yoIcusu, Şiir ve şair dünyası şiir reaI Yazıhane, FeIsefe AnIamak, Cemaat ve benzeri oIan edebiyat-şiir ağırIıkIı siteIerde yazmaya devam etmektedir… Sırası iIe bugüne kadar; bir anı roman(Nakşeden izIer)hikâye makaIe deneme ve 1550 şiir  ileçaIışması bahsi geçen siteIerde okuyucuIarın iIgisine sunuImuştur.
Sayın CiIasun diyor ki; ”Yazmaktan maksadım şimdiye kadar gönüI hücremde hapsoIan duyguIarımın dostIarIa payIaşım esasına dayanmaktadır.”
MutIu bir evIiIiği oIan Sayın CiIasunun dört erkek ve iki kız çocuğu buIunmaktadır. Üç çocuğunun mürüvvetini gören Mustafa CiIasun, haIen Kayseri de ikamet etmektedir.

Ey can…
Niçin bu kadar yalnızsın
Sanki dağların yükünü yıllardır sırtlamışsın
Merak ederim hangi vadinin serinliğinde ümitle bakarsın
Yoksa hiç hakikat için çırpınmaz mısın viran gönülleri hatırlatırsın
İnsan umutla şevkle azimle en yakına koşmalı her amelinde O’nu aramalı…
Sevgi forum.net’ten alınmıştır.

Kuşatmışsa dilimi şayet bir hezeyan
Hale tesir etmez, asla idraksiz kalan
Sen oyalan mühlet içinde anlamayan
Anlamadan nefes alan aşkı solumayan
Dert ki tenin dirliğinde bir nihayettir
Derbeder olan ancak hali bilmeyendir
Kalbin sahibi kimdir hissetmeyen bilir
Hezeyanlar içinde o kendiyle konuşur
Ah Rabbim verensin, sen bahşedensin
Rahmetin için verdiğin süreyi beklersin
Sen en güzel yârsin ölümü halk edensin
İnsanı bilen ona en güzel şeref verensin
Düşünmeli bir insan, lekeleri karşısında
Bitmeyen nefeslerin azameti konusunda
Var olan hukukun muhafazası hususunda
Hükmün sahibinin hoş görüsü noktasında
Anlamalı o insan hep bağırıp çağırmamalı
Hata karşısında, mağdura mühlet tanımalı
Hemen kararmamalı, muvazeneyi anlamalı
İnsan olduğu için onu bahşedeni hatırlamalı
Ne can ve nede kan insan içindir her zaman
İnsansız arzı cihan ne kadar anlamlaşır biran
Akledense bir insan ruhuyla o kalbini anlayan
Sağlık içinde hamd ile kulluğun gereğini yapan

Bazı sırlar
Vardır ki anlatılmaz
İnsanın idraki ve irfan
Anlayışı buna kapı aralamaz
Aklına geleni söyleyen
Zaten pek insan sayılmaz,
Beşer olmaktan kurtulamaz
Çünkü insan akleden, bilgiye erişen,
Adabı muaşereti bilen, insanlık onur
Ve haysiyetine leke düşürmeyen vicdandır
Kırıp dökmeden, sabretmekten gına gelmeden,
Sevgi ve muhabbetle nazar etmek
Takvadır, kalbi hassasiyettir. Aşka ve sevdaya
Sözü olan sırrına sahip çıkan,cefaya göğüs geren,
Çileyi ikram bilen adaydır, şecaat ehli insandır…

Artık
Göçüp gidiyorum
Bilerek ve hissederek
Tebessüm ediyorum
Yıllara sari içimde var olan
Umudun süruruyla bekliyorum
Kin, nefret, asabiyet,
Haset, hırs, tamahkarlık
Meziyetlerini hiç sevmiyorum
Riyakar ve nefsi emellerine
Ulaşmak için takiye ye bulaşanlar,
Din adına simsarlık
Yapanlara sabretmekten bunalıyorum…

Ne vakit
Voroş semtlere
yolum düşse
Bir hüzün vadisine
geldiğime inanırım
Ne kadar boynu bükük
ve mahzun nefesler varsa
Onlarla konuşmayı ve hemhal
içinde bulunmayı dilerim…
Pak olan yüreklerinde barındırdıkları
asabiyete ibretle nazar ederim
O kadar bizar ve masum
olmalarına rağmen misafirperverliklerine
hayran kalırım
O an ve akan zamanda
elimde olmadan düşününürüm,
ne yapılabilir diye sualler yamaçlarında gezinirim…
kunfeyekun.org dan alınmıştır.

 

 

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir