Mehmet KILINÇER

mhmttt

Kayseri, İncesu ilçesi Garipçe köyünde 10.01.1950’de doğdu. İlkokulu doğduğu köyde bitirdi. Çocukluğunu köyde koyun, kuzu otlatarak yaşadı, küçük yaşta rençperliğin sıkıntılarını ailesiyle birlikte göğüsledi.
Ortaokulu İncesu’da okudu, lise tahsilini Kayseri Lisesi’nde tamamladı. 1969-1970 Öğretim Yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi. Aynı zamanda Adana Numune Hastanesinde devlet memuru olarak işe başladı. Bu arada ilkokul öğretmenliği fark derslerini vererek sınıf öğretmeni oldu. Ankara, Çubuk ilçesi, Kapaklı Köyü İlköğretim Okulu’na tayin edilince üniversite tahsiline de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde devam etmeye başladı. Ancak üniversite tahsili için kısa süre sonra öğretmenlikten ayrıldı. Üniversite öğrencilik hayatını hep işte çalışarak sürdürdü. 1972’de Karayolları Genel Müdürlüğünde işe başladı. Aynı yıl teyzesinin kızı Melahat Çetinkaya ile evlendi.
1973’de babasını kaybedince Kayseri’ye taşınmak zorunda kaldı. Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünde görevine devam etti. Hayatı boyunca hizmet etmekten büyük gurur ve şeref duyduğu Türk Milliyetçiliğine hizmet için 1974’de Büyük Ülkü Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Üniversiteyi bitirince 1975 yılında İzmir-Gaziemir’de askerliğini ifa etti. Kısa bir süre Ankara Yurttaş-Yurt Ürünleri Sanayi Ticaret A.Şirketinde çalıştı.
1976-1986 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.
1986-1990 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Başmüfettiş olarak görev yaptı. 1990’da Başbakanlık Müsteşar Müşaviri olarak görevlendirildi. 1992’de Başbakanlık Teftiş Kurulu’na Başmüfettiş olarak atandı.
Doğduğu Garipçe köyü’nün tarihini, kültürünü, folklorunu, özellikle köye yerleşen tüm sülalelerin soyağacını, kısaca her şeyini konu alan “Kuruluşundan Günümüze GARİPÇE “ adlı çok geniş kapsamlı bir kitaba Haziran-2012’de imza attı.
Müfettişlik görevi sırasında 1980’li yılların sonunda Türkiye’nin gündeminde “Hayali İhracat” olarak yer alan “İhracatta Yapılan Teşvik Pirimi ve Teşvik Belgesine İlişkin Uygulama”, 1990’lı yıllarda “ İlaç Skandalı” olarak gündemden düşmeyen “ İlaç İhalesi ve İlaç Fiyatlandırması” ve “Kumar Makineleri ve Kumarhanelerde Uygulama”ya ilişkin birçok soruşturmalarda etkin görev almış olan ve halen Başbakanlık Başmüfettişliği görevinde bulunan Mehmet KILINÇER evli ve üç çocuk babasıdır.

 

BAYRAĞIM

 

Uğruna cephede ne kanlar döktük.

Dalgalan burçlarda güzel bayrağım

Sana yan bakana kefenler biçtik.

Rengi güzel, namı özel bayrağım.

 

Bayramlarda okulları süslersin.

Gökyüzünde ne kadar da güzelsin.

Benim için canımdan da özelsin.

Rengi güzel, şanı özel bayrağım.

 

Şüheda kanından rengini aldın.

Nice düşmanlara korkular saldın

Göklerde çırpındın, deryaya daldın

Rengi güzel, ünü özel bayrağım.

 

Sen Türklüğün bir sembolüsün.

Savaş kahramanı barışın gülüsün.

Dalgalan da düşmanlar sinsin.

Rengi güzel, kanı özel bayrağım.

 

Ne yiğitler senin için öldüler.

Yavruları yetim, öksüz kaldılar.

Düşmanların hak ettiğini buldular.

Rengi güzel, şanı özel bayrağım.

 

Şehit tabutuna sen örtülürsün.

Ay ve yıldızın ile pek süzülürsün

Savaşta kartal, barışta hürsün.

Dalgalan burçlarda güzel bayrağım.

2008-ANKARA

 

 

ADI GARİP KENDİ GÜZEL GARİPÇE’M…

 

Asya’dan gelmiş Türk’tür soyumuz

Kur’an’ı öğrendik İslam dinimiz

Erciyes’e bakar bizim köyümüz

Adı garip kendi güzel Garipçe’m!

 

Kale Dağı eteğinde inimiz

Çeşmelerden akar içme suyumuz

Derededir asma, delik taşımız

Adı garip, suyu güzel Garipçe’m!

 

Yılbat yaylasında yaylar sağların

Kurt, Kale, Kazancık, Kandil dağların

Büyükkum’da Küçükkum’da bağların

Adı garip soyu güzel Garipçe’m!

 

Garipçe’nin dağları var taşlıdır

Gurbette yavruların gözü yaşlıdır

Kız ve gelinlerin kalem kaşlıdır

Adı garip bağları güzel Garipçe’m!

 

İçinden geçer Ürgüp’ün yolu

Bağlarına kuyu vurulmuş evleri sulu

Üzüm güzel olur, vurmazsa dolu

Adı garip kendi güzel Garipçe’m!

 

Yazın tezek yapıp yakardın kışın

Buğday bitmez ise pek zordur işin

Pekmezle yoğurt sofradaki aşın

Adı garip pekmezi güzel Garipçe’m!

 

Kışın sobalarda kütüt yakarsın

Hazırlık yapmaz isen pel pel bakarsın

Tahinli pekmeze bir hoş banarsın

Adı garip suyu güzel Garipçe’m!

 

İnsanı eğilmez, dik durur başı

Yufkayla tarhana, bulgurdur aşı

İskân oldu bağlarla kaşın başı

Adı garip soyu güzel Garipçe’m!

20.03.2009-ANKARA

 

BEKLE BENİ GARİPÇE’M

 

Ölürsen tek kalır sevgili eşin

Başına toplanır bacın kardeşin

Devret de bekler musalla taşın

Bekle, bir gün gelecekler Garipçe’m!

 

Yaşlıların birer birer ölüyor

Cenazeler köylerine geliyor

Yavrular gurbette yalınız kalıyor

Bekle bir gün gelecekler Garipçe’m!

 

Göçtü gitti, nice nice ağlar

Sessiz kaldı mor sümbüllü bu bağlar

Yas tutar tepeler, ağılıyor dağlar

Haneleri ıssız kalan Garipçe’m!

 

Gurbetçiler gurbet elde ezildi

Mezarları mezarlığa kazıldı

Taşlarına isimleri yazıldı

Gelecekler bir gün sana Garipçe’m!

 

Gurbetçiler gurbet elde sızılar

Seni özler anasıyla kuzular

Çiçek açtığında iğde ile kayısılar

Gelecekler bir gün sana Garipçe’m

KAYNAK:OSMAN KARABABA

 

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir