Kategoriler
Ozanlar

Durdu DEMİREL (Avşar Ozan)

av
1953 yılında Kayseri-Pınarbaşı   Cinli Yurt Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde bitirdi. Pazarören İlköğretmen Okulu’na girdi.Daha sonra Malatya Akçadağ İlköğretmen Okulu’ndan  mezun oldu.
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne girdi.Siyasi olaylar sebebiyle son sınıftan ayrıldı.Anadolu Üniversitesini bitirdi.
10 Kadar şiiri bestelendi.
TRT ve Kayseri’de bulunan yerel Tv.lerde kültür proğramları yapmakta,ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklere Kayseri’yi temsilen katılmaktadır.
26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.
Evli üç çocuk  ve üç torun sahibidir.

Çalışmalarından bazı kesitler;
·          Yöre türkü ve ağıtlarını derledi.
Dadaloğlu Festivali’ni kurdu.Uzun
süresunuculuğunu ve ozanlığını yaptı.
·        Azerbaycan’da eğitimci olarak görev yaptı.
·        Kendi eserlerinden oluşan albümünü çıkardı.
·        Yurt içi ve dışı konserler verdi.
·        Kayseri ve Türkiye’nin mütevazi sesi halen verimli çalışmalarına devam etmektedir.

EŞSİZ MİMAR  KOCASİNAN
SÖZ SENİN

Bir imar yarattın  güzel yurdumda,
Ahenk Sen’in  Üslûp Sen’in, Öz  Sen’in.
Her eserin sonsuzluğun timsali,
San’at Sen’in, teknik Sen’in, söz Sen’in
Eşsiz Mimar, Koca Sinan, Söz Senin…

Acem üzerine, oldu seferin,
Mimarlık yolunda,Sen’in zaferin,
Üç kadırgan,Van’da ki ilk eserin,
Azim Sen’in, sabır Sen’in, hız Sen’in
Eşsiz Mimar,Koca Sinan,Hız Sen’in…

Ecdadımın her devrinde, nakış var,
Ölmezliği simgeleyen, akış var.
Nur saçıyor, cazibeli yakış var.
Ocak Sen’in, ateş Sen’in, köz Sen’in,
Eşsiz Mimar, Koca Sinan, Köz Sen’in…

Koca Mimar, mimarların mimarı,
Yurt bir kovan, sen içinde bir arı,
Dörtyüz mescit, oniki su kemeri,
Kaide Sen’in, Köprü Sen’in, büz Sen’in,
Eşsiz Mimar, Koca Sinan,Büz Sen’in…

Yirmiiki saray,yirmialtı türbe,
Yedi kitaplıkta,altmış medrese,
Anılacak adın,binlerce sene.

Bahar Sen’in, Nisan Sen’in, Yaz Sen’in.
Eşsiz Mimar, Koca Sinan, Yaz Senin…

Haseki, Şehzade, çıraklık çağın,
Süleymaniye’de, gül açmış bağın,
Selimiye, şaheseri kaynağın,
Cephe Sen’in, sütun Sen’in, yüz Sen’in.
Eşsiz Mimar, Koca Sinan, Yüz Sen’in.

Güneş gibi doğdun, sel gibi aktın,
Plân çizdin, yapı yaptın, yükselttin.
Gece gündüz emek verdin, ter döktün,
Hamur Sen’in,ekmek Sen’in, Tuz Sen’in.
Eşsiz Mimar, Koca Sinan,Tuz Sen’in.

Dört Padişah döneminde bulundun,
Arı oldun,petek oldun, bal oldun,
Bilim oldun, uygarlığa yön verdin,
Irmak Sen’in, Kaynak Sen’in, Göz Sen’in…

Semada taht kuran, şanlı hilâlin,
Yıldıza yükselen minarelerin,
Bu torakta, önemi yok engelin,
İniş Sen’in,yokuş Sen’in, düz Sen’in.
Eşsiz Mimar, Koca Sinan, Düz Sen’İn…

Mimari tekniği Sen’den beslenir,
Tüm bahçeler, güllerinle süslenir,
AVŞAR OZAN, Ağırnas’tan seslenir,
Perde Sen’in, mızrap Sen’in, Saz Sen’in,
Eşsiz Mimar, Koca Sinan, Saz Sen’in…

ERMENİLERCE ŞEHİT EDİLEN TÜRK DİPLOMATLARIN DESTANIDIR

İnsanlık adına tarih adına
Kara lekesiniz  soysuz ermeni
Haysiyet adına şeref adına
Kara damgasınız huysuz ermeni.

Elçiler dünyada barış bağında
İnsanlık kardeşlik dostluk çağında
Kanadı yolunmuş terör dağında
Kara kargasınız tüysüz ermeni

Hınçak,taşnak,hoybun deyip kurdunuz
Türk’ün düşmanıyla birlik oldunuz
Güçsüz sanıp arkamızdan vurdunuz
Kanlı hainsiniz yüzsüz ermeni

Hele bakın kuklaların işine
kim inanırın yalancının düşüne
Uygar dünya yorgan çekmiş başına
Kanlı robotsunuz arsız ermeni

Losangeles,Sydney,Lizbon,Viyana
Her elçinin göçü geldi bu yana
Gözyaşları döktü eş çocuk ana
Kanlı katilsiniz evsiz ermeni

Biz aşığız hürriyete bayrağa
Ölürüz ya baş eğmeyiz buyruğa
Kanlı maşasınız boysuz ermeni

Hayalin bataklık kirli bir çamur
Beynin dışardayda çok gelir emir
Mehmet Baydar ile Bahadır Demir
Kalleşçe vurdunuz soysuz ermeni

Şımardı ermeni azıttı yolu
İnsanca davrandık uzadı dili
Nasıl unuturuz Tunalıgil’i
Gaddarca vurdunuz huysuz ermeni.

Arkadan vurmaktır namert hüneri
Kan ağladı Türk’ün gönül pınarı
İsmail Erez’le,Talip Yener’i
Haince vurdunuz hırsız ermeni.

Üst kurdular kullandılar Beyrut’u
Ne yaptıysak utanmadı suradı
Elçilik Katibi Oktay Cerit’i
Canice vurdunuz arsız ermeni.

Boş kalmış kovanın nerede arın?
Yardım görüyor ki satıyor çalım
Vatikan Elçimiz Can Taha Car’ın
Gafilce vurdunuz kalpsiz ermeni.

Dikkat et ermeni yolların çok sarp
Hiç ses çıkarmıyor,uyuyormu garp?
Beşir Balcıoğlu’yla bayan KuneralGaddarca vurdunuz hissiz ermeni.

Karanlıkta bulmazsı yönleri
Ulaşaman boşa dökme kanları
Lahey Elçimizin oğlu Benler’i
Hunharca vurdunuz kansız ermeni.

Anadılar Atina’da yok tozu
Gene sardı içimizi bir sızı
Galip Özmen ile Neslihan kızı
Sinsice vurdunuz cansız ermeni.

Bindokuzyüzseksen Aralık ayı
Sydney’de gerdiler Zehirli yayı
Şarık Arıyak’la Engin Sever’i
Alçakça vurdunuz dinsiz ermeni.

Aç tavuk düşünde görürmüş darı
Yine Paris’teler Reşat Moralı
Yılmaz Çolpan ile Tecelli Arı
Kalleşçe vurdunuz renksiz ermeni.

Kimin ki var ise yurdumda gözü
Erimez mum ile dağların buzu Cenevre Elçimiz Mehmet Yarguz’u
Gaddarca vurdunuz kuduz ermeni.

Haksızlığa yardım bizleri üzen
Kemal Arıkan’ın yuvasını bozan
Şad olsun ruhunuz hey Demirözen
Canice vurdunuz soysuz ermeni.

Yürüttün Lizbon’dan kanlı cenaze
Geleceksin bir gün  asala dize
Şehit Ekut Akbay kor koydu öze
Haince vurdunuz huysuz Ermeni.

Yine esti Ankara’da sam yeli
Esenboğa Havaalanı kan gölü
Doksanı yaralı onbiri ölü
Gafilcr vurdunuz yurtsuz ermeni.

Yeter be ermeni vurduğun sille
Ottova’da düştü kalbime gülle
Hava Pilot Kurmay Albay Atilla
Cahice vurdunuz kalpsiz ermeni.

Birer birer solacak mı gülümüz?
Belgrad’da koparıldı dalımız
Galip Balkar derler yiğit oğlumuz
Gafilce vurdunuz hissiz ermeni.

Çarpıttın rarihi ters akar suyun
Yine Brüksel’de gösterdin boyun
Ne günahı vardı Dursun Aksoy’un?
Hunharca vurdun uyuz ermeni.

Fransa’yı merkez yaptın doladın
Orly  Hava alan’ın kana buladın
Türk işçisin birer
birer daladın
Sinsice vurdunuz kuduz ermeni.

Sıçradı tüm dünyaya çamuru
Birleşmiş milletler barış memuru
O bir, Enver Ergun sevgi hamuru
Gaddarca vurdunuz hissiz ermeni.

İt ürüsün kervan yine yürüsün
Gün gelirse dağıtırız sürüsün
Anadolum bas bağrına uyusun
Alçakça yaptınız cansız ermeni.

AVŞAR OZAN kalmadı neşen
Neden onlara çok görüldü yaşam
Büyük Elçim,Konsolosum,Ateşem
Gaddarca vurdunuz kansız ermeni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir