Prof. Dr. Onur Bilge KULA

i

1954 Kayseri doğumludurr.İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1971 yılında öğrenim amacıyla Almanya’ya gitti. Berlin Teknik Üniversitesi’nde maden mühendisliği öğrenimini dört yarı yıl sürdürdü.

    1974’de Türkiye’ye dönerek, Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1978’de bitirdi. Aynı yıl içerisinde Almanya (DAAD)’nın doktora bursunu kazanarak, Almanya’ya gitti.
Berlin Özgür Üniversitesi’nde ikinci bir yüksek öğrenim olarak Kültürler Arası Eğitim Bölümü’nü bitirdi (1983). Aynı üniversitede Çok kültürlülük ve kültürler arası etkileşim bağlamında, Almanya’da Türk göçmen işçi kültürü üzerine doktora yaptı.

    1986 yılında Türkiye’ye Çukurova Üniversitesi’ne döndü…
1988’de doçent, 1993’de Mersin Üniversitesi’nde profesör oldu.
Yaklaşık yedi yıl Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kurucu dekanlığı görevini yürüttü.
Karşılaştırmalı edebiyat bilimi çerçevesinde Alman kültüründe Türk imgesi, Alman felsefe tarihi, kültür başlıca araştırma konularını oluşturmaktadır.
Onur  Bilge KULA’nın başlıca eserleri şunlardır:

1-Kültürlerarası Eğitim Biliminin Bir Belirleyeni Olarak Türk Göçmen İşçi Kültürü-1986
2-Kültürlerarası Etkileşim ve Eğitim Bilimi-1987
3-İş Göçmenlerinin Ülkeleri ve Kültürleri -1988
4-Demokratileşme Süreci-Eleştirel Kültür Bilinci-1992
5-Alman Kültüründe Türk İmgesi I-  1992
6-Alman Kültüründe Türk İmgesi II- 1993
7-Alman Kültüründe Türk İmgesi III-1997
8-Türkiye’deki Siyasal Partilerin Avrupa Politikaları-2001
9-Çoğulcu Düşünce Karşıt Kültür -2002
10-Batı Düşününde Türk ve İslâm İmgesi -2002
11-Avrupa Kimliği ve Türkiye-2006
12-Kant Estetiğ ve Yazın Kuramı

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir