Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ

dsc_0089

 

    1962 tarihinde Adana-Ceyhan’da doğdu. ilkokulu Erenler Köyü ilkokulu’nda, Ortaokulu 1976 yılında Ceyhan’da, Lise’yi  ise 1980 yılında İstanbul’da tamamladı.
1981-1985 yılları arasında Marmara Üniversites’ine devam etti.
1985-1987 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde master yaptı ve Yüksek Lisans aldı.

    1987 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Hülagü, yine aynı enstitü’ye bağlı olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde, Prof. Dr. Ali İhsan Gençer Bey’in danışmanlığında “Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı” konulu doktora çalışmalarına başladı.

     Ekim 1988 – Ekim 1991 tarihleri arasında dil öğrenmek, doktora konumu ve sahasıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere üç yıl süreyle İngiltere’de bulundu.Manchester University, School Of Oriental and African Studies ve İngiliz Arşivi’nde araştırmalar yaptı.

     1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Doktorasını aldı.
24 Aralık 1992 tarihinde doktora çalışmasını tamamlayarak Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Kürsü­sü’n­deki görevine dönmüştür.
14.10.1993 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Hülagü, yine aynı yılın Mart ayında Doçentlik Dil Sınavı’nı vermiştir. 6 Aralık 1999 tarihinde yapılan Doçentlik Sınavı’nda başarılı görülmüştür.
    1999 yılında Doçent olan Mehmet Metin Hülagü 2005 yılında Erciyes Üniversitesi’nde prof. Olmuştur.

     Prof.Dr.M.Metin HÜLAGÜ; 2007-2008 yıllarında Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini yürüten Prof.Dr.M.Metin HÜLAGÜ ;halen Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olup;  aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.

  İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
  Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde makaleler yayımlayan; Siyasi ve askeri tarih dallarında araştırmalarda bulunan Hülagü’ün başlıca eserleri şunlardır:
    1-GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ-2007(ikinci baskı)
    2-Yaralı Mareşal Gazi Osman Paşa-2007(ikinci baskı)
    3-Hoşgörü Toplumunda Ermeniler ( 4 Cilt) 2007
    4-Osmanlının Son Umudu Panislamizm-2007(ikinci baskı)
    5-İslam Birliği ve Mustafa Kemal-2008
    6-Bir Umudun İnşası-HİCAZ DEMİRYOLU-2008
    7-Sultan II.Abdülhamid’in Sürgün Günleri-2007
    8- Yurtsuz İmparator Vahdeddin. İngiliz Belgelerinde Vahdeddin ve Osmanlı Hanedanı-2008 (ikinci baskı)
    9-Osmanlı Yunan Savaşı Abdülhamid’in Zaferi -2008
    10-Armenians in  Otoman Society I. Ve II cilt
    11-Sicill-i Osmanî ı.Cilt -1996
    12- Mehmet Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî ( I.ve XIX. Ciltler baskı aşamasında)
Mehmet Metin Hülagü’nün; çeşitli tarihlerde yazdığı makaleler,Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu tebliğler,çevirileri ve ansiklopedilere yazdığı maddeler aşağıdadır:

MAKALELERİ:

 

• Türk Dış Politikasında Değişim Var mı, Gerekli mi? : Osmanlı Devleti – Türkiye Cumhuriyeti Örneği,
Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nejat Doğan-Prof. Dr. Mahir Nakip, Seçkin Yayınevi, Sayfa: 105–116, Ankara 2006.

• 1897 Osmanlı – Bulgar İttifakı,

Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN Armağanı, İstanbul 2005, Sayfa: 173–188.

• İstanbul’un İşgali ve Libya’nın Tepkisi,

Ata Dergisi, Sayı: 12, Konya 2004, Sayfa: 75–92.

• Türkiye, Yunanistan ve Avrupa İlişkilerinde Kıbrıs,
Ata Dergisi, Sayı: 12, Konya 2004, Sayfa: 55–74.

• Mustafa Kemal Atatürk’e Karşı Alman ve İtalyanların Düzenlediği Suikast Girişimleri,
Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2004, Sayfa: 232–252.

• Kayseri ve Çevresinde Kuzugüdenli Aşireti Eşkıyalık Olayları,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kayseri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2003, Sayı: 15, Sayfa: 37–44.

• Kayseri’de Sahtiyan Üretimi,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 13, Sayfa: 1–18.

• Millî Mücadele Dönemi İslamcılık Politikası (1919–1923)
Yeni Türkiye. Türkoloji ve Türk Araştırmaları 4. Sayı: 46, Temmuz-Ağustos 2002, Ankara, Sayfa: 307–314.

• Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri, Yıl 2001, Sayı: 10, Sayfa: 57–94.

• Osmanlı Devleti’nde Güherçile Üretimi ve Kayseri Güherçile Fabrikası,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 11, Sayfa: 73–93.

• Milli Mücadele Dönemi Türkiye İslam Ülkeleri Münasebetle¬ri,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XV, Kasım 1999, Sayfa: 901–938.

• Mustafa Kemal’e Katılanlar. İngiliz Gözüyle, Cumhuriyet Erkânının Özgeçmişleri, Ruh ve Karakter Yapıları,
Tarih ve Medeniyet Dergisi, Sayı: 47, Şubat 1998, İstanbul, Sayfa: 37–43.

• Sultan Vahdeddin’in İstanbul’dan Ayrılışı,

Tarih ve Medeniyet Dergisi, Ekim 1997, İstanbul, Sayı: 43, Sayfa: 27–33.

• Muvahhidin Cemiyeti,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7, Yıl 1996, Kayseri, Sayfa: 225–233.

• İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları,
Belleten, Cilt: LIX, Ağustos 1995, Ankara, Sayfa: 429–445.

• Topal Osman Nuri Paşa (1840–1898),
Hayatı ve Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi(OTAM), Sayı: 5, Ankara 1994, Sayfa 145–153.

• Ahilik Teşkilatının İcra Ettiği Fonksiyonlar ve Cemiyet Üzerindeki Etkileri,
Türk Kültürü, XXXII, 378, Ankara 1994, 605–613.

• 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Sosyal, Siyasal ve Kültürel Sonuçları,
Osmanlı. Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 2, Sayfa: 314–318.

• Pan-İslamist Faaliyetler (1914–1918),
Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 2, Sayfa: 556–566.

• 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Hakkında Bir Değerlendirme,
Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: 13, Sayfa: 830–844.

 ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

• Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye Nakli Kararı,
IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 10–11 Nisan 2003, Kayseri, Sayfa: 275–284.

• On Dokuzuncu Asrın Ortalarında Kayseri’de Aşiret Olayları,
Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 16–17 Nisan 1998, Kayseri, Sayfa: 193–202.

• İngilizlerin Gözüyle Ahmet Ağaoğlu,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, (23–26 Mayıs 1996), Kayseri 1996, Sayfa: 301–302.

 ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

• Cities, Roads and Caravan Sarais an Emblem of Linkages through the Ages (India, West and Central Asia),
07–13 Ocak 2008, Delhi, Hindistan.

• Ermeni Meselesinin Oluşum Sürecinde Misyonerlik Faaliyetlerinin Yeri,
Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu,

Erzurum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 21–22 Haziran 2007.

• Damad İbrahim Paşa,
Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Birinci Bölgesel Kalkınma ve Eğitimde İşbirliği Uluslararası Çalıştayı, Mustafapaşa, 10–17 Temmuz 2006, Nevşehir.

• Sürgünde Sadakat: Osmanlı Hanedanı ve Ermeni Mıgır Efendi,
Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-I), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk–Ermeni İlişkileri Örneği 20–22 Nisan 2006, Kayseri.

• Islamic Policy During the Turkish National Struggle (1919–1923) ,
Second World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES-2), 11-16 June 2006, Amman, Ürdün.

• Railway Policy in the Time of Abdulhamid II
(1876–1909),
100th Anniversary to the Higazi Train, Haifa, Israel, December 3–7, 2005.

• Searching Peace and Harmony for the Region,

Caucasus without Conflicts and Terrorism. Dialogue of Civilizations on the Caucasian Crossroads, May 16–18, 2006, Erivan, Ermenistan.

• Kırım Hanlığının Kuruluşu ve Türk-Rus
İlişkilerindeki Yeri (1441–1783) ,
Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı), 31 Mayıs–4 Haziran 2004, Simferepol, Ukrayna, Kırım.

• 1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresinde Girit,
CIEPO–14 Uluslararası Türk İncelemeleri Kongresi, 18–22 Eylül 2000, Ege Üniversitesi,,İzmir. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

• Gazi Osman Paşa ve Siyasi Faaliyetleri,
Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833–1900) Sempozyumu, 5–7 Nisan 2000. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

. ÇEVİRİLER

• İngiliz Belgelerinde Türkiye’nin Balkanlardaki Politikasına Dair Bir Memorandum

 

• Mustafa Kemal’e Katılanlar. İngiliz Gözüyle, Cumhuriyet Erkânının Özgeçmişleri, Ruh ve Karakter Yapıları,

Tarih ve Medeniyet Dergisi, Sayı: 47, Şubat 1998, İstanbul, Sayfa: 37–43.

• İngiliz Belgelerinde Pan-Turanizm İle İlgili Bir Rapor,
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1994, Şubat 94, Sayı: 94, Sayfa: 73–98.

• İngiliz Belgelerinde Yeni Türkiye’nin Pan-Turan ve Pan-İslam Politikası İle İlgili Bir Rapor,
Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul, Ağustos 94, Sayı: 92, Sayfa: 49–55.

• İngiliz Belgelerinde Pan-İslamizm İle İlgili Bir Rapor,
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul, Ağustos 93, Sayı: 85, Sayfa: 184–197.

 ANSİKLOPEDİ MADDESİ

• Gazi Osman Paşa, 1833–1900,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

• Gazi Ethem Paşa, 1844–1909,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

 
 

 

You may also like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir