ŞEYH HAFIZ HACI MUSTAFA KUDDUSİ

Yusuf Meral

     Hüvelbâki Mürşid-i  kâmil  Şems-i Âziz halifelerinden, ‘Müftüzâde Dergâhı  Halveti Tarikatı  şeyhlerindendir.

Hicri  1235( 1820)’te  Zile’de doğmuş; tahsilini  ikmâl ettikten sonra  dergâhta  çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.Hicri  1302(1885)’de

Zile’de  vefat  etmiştir.

Continue Reading

ABDÜLMECİD ŞİRVÂNİ

Yusuf Meral

            

“Mezarımızın üstünü kapatarak bizi mü’min kardeşlerimizden ayırmayın.” diyen Ulu Zat

Şirvâni Hazretlerinin türbesi Tokat’ta ve  Hazret’in vasiyetleri ile üstü açık bulunmakatadır.Şehir mezarlığı ile iç içe olan  türbenin uzaktan bir görünümü…

Continue Reading

ŞEYH HACI HIZIR EFENDİ

 

      Yusuf Meral

 

Halvetiye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu  Hazreti Ahmed Şemseddin Sivâsiînin (1520-1597)çocukken babası tarafından Zile’den Amasya’ya getirilerek dualarına mazhar olduğu Şeyh Hacı Hızır Efendi Hazretleri Habib Karamani’nin halifelerindendir.

Continue Reading

MUHARREM EFENDİ

 Yusuf Meral

 

 

…..

Şeyh  Muharrem Dede Türbesi’nde

Zilelimin geçmez mi

her  perşembesi?..

Ulu Cami’den yükselirken

göğe doğru   ezan sesi

zarifleşir de o tarihî minâresi,

nasıl naifleşmesin yürek sesi?..

Continue Reading

Şems-i Sivâsî’nin Târikat Husûsiyetleri

 

 

                         Yusuf Meral

 

 

 

Şemsiyye tarîkatının tâcı sarı yün kumaş (çuha)’dan olup, şemsesi (gölgeliği) vardır. Üç ayrı parçadan meydana gelip, her bir parça diğerine nisbetle daha sarıdır. Parçalar üzerinde sâlikin derecesine göre aynı renkten çiçekler nakşedilmiştir. Bu tâcın tepesine doğru birbirinden küçük üç dâire mevcûttur. Ayrıca tepesinde mevcût olan düğme ise Şemsiyye dışında Seyyid Yahyâ halîfelerinde yoktur. Zâten bu düğme de sâdece tarikatta belli bir seviyeye gelen perverdeler (yetişkinler)de görülürdü. Öte yandan tâcda mevcût nakşın Peygamber (s.a.v.)’imizin miğferinin altında dikilen pembe nakış olduğu ileri sürülmektedir.

Continue Reading