ABDÜLMECİD ŞİRVÂNİ

Yusuf Meral

            

“Mezarımızın üstünü kapatarak bizi mü’min kardeşlerimizden ayırmayın.” diyen Ulu Zat

Şirvâni Hazretlerinin türbesi Tokat’ta ve  Hazret’in vasiyetleri ile üstü açık bulunmakatadır.Şehir mezarlığı ile iç içe olan  türbenin uzaktan bir görünümü…

Continue Reading

ŞEYH HACI HIZIR EFENDİ

 

      Yusuf Meral

 

Halvetiye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu  Hazreti Ahmed Şemseddin Sivâsiînin (1520-1597)çocukken babası tarafından Zile’den Amasya’ya getirilerek dualarına mazhar olduğu Şeyh Hacı Hızır Efendi Hazretleri Habib Karamani’nin halifelerindendir.

Continue Reading

MUHARREM EFENDİ

 Yusuf Meral

 

 

…..

Şeyh  Muharrem Dede Türbesi’nde

Zilelimin geçmez mi

her  perşembesi?..

Ulu Cami’den yükselirken

göğe doğru   ezan sesi

zarifleşir de o tarihî minâresi,

nasıl naifleşmesin yürek sesi?..

Continue Reading

Şems-i Sivâsî’nin Târikat Husûsiyetleri

 

 

                         Yusuf Meral

 

 

 

Şemsiyye tarîkatının tâcı sarı yün kumaş (çuha)’dan olup, şemsesi (gölgeliği) vardır. Üç ayrı parçadan meydana gelip, her bir parça diğerine nisbetle daha sarıdır. Parçalar üzerinde sâlikin derecesine göre aynı renkten çiçekler nakşedilmiştir. Bu tâcın tepesine doğru birbirinden küçük üç dâire mevcûttur. Ayrıca tepesinde mevcût olan düğme ise Şemsiyye dışında Seyyid Yahyâ halîfelerinde yoktur. Zâten bu düğme de sâdece tarikatta belli bir seviyeye gelen perverdeler (yetişkinler)de görülürdü. Öte yandan tâcda mevcût nakşın Peygamber (s.a.v.)’imizin miğferinin altında dikilen pembe nakış olduğu ileri sürülmektedir.

Continue Reading

Şems-i Sivâsî’nin Hayır ve İlmî Eserleri

 

 

                       

Yusuf Meral

           Hz.Şems’in hayratları arasında; Sivas’ın Gözenek ve Kıldır köylerinde birer camii, Sivas’da  Güdük Minare’nin doğusunda mescit, Sivas’ta bir mektep, 2 köprü ( Biri Çermik Suyu, diğeri Kızılırmak üzerindedir.) ve iki çeşme bulunmakta olan ulu bir zattır.

Continue Reading