Kategoriler
Makaleler

Fikret TARHAN

 Cumhuriyet Dönemimde Zile’den Yetişenler:

 

FİKRET TARHAN

          Zile’nin bağrından kopan büyük bir parça, koca Zileli. Babasından aldığı sanat sevgisiyle, aramızdan ayrılan saygıdeğer hocamız; 1932 yılında Zile’de doğmuştur. Sivas İlköğretmen ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’nü 1956 yılında bitirdikten sonra, aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ne katılmıştır. Malatya ve Erzincan Askerî Liseleri’nde Resim Öğretmenliği görevlerinde bulunan hocamız, bu dönemde desen çalışmalarına daha fazla önem vermiştir.

Gittiniz bir şeyler umarak gurbetten
Yüreğiniz burada kaldı
Geçim derdi, okul derdi, kadın derdi
Belki de istemeden sizleri
Çekip sıladan aldı.
Dönse de feleğin çarkı yabanda
Biliyorum
Yüreğiniz burada kaldı.
Fikret Tarhan – İnsanca Yaşamak

            1960 yılında kendi isteği üzerine Zile Ortaokulu’na atanan (o tarihlerde Lise yoktur.) hocamız, burada çalışmalarını çok yönlü sürdürmüştür. Lise açılana kadar, Lise’nin açılması için canla – başla çalışmış, faaliyetlerini dernek kurmak ve yaşatmakla sürdürmüştür. “ZİLE KÜLTÜ R DERNEĞİ”ni kurarak, burada ‘ÇAĞILTI’ adı altında aylık bir dergi çıkartmaya çalışmıştır.

         Zile’nin bütün dert ve isteklerini bu dergide dile getiren hocamız, kadro yetersizliği sebebiyle çoğu kez değişik takma adlarla, yalnız başına derginin çıkmasını ve yaşamasını sağlamıştır. Bunlardan başka kurucusu olduğu ‘MÜZE YAPTIRMA ve YAŞATMA DERNEĞİ’nin yanı sıra sosyal faaliyetlerin içinde de yer alarak, tiyatro ve müzik çalışmalarına bilfiil katılmıştır.

            Bir ara M.E.B. Orta Öğretim İşleri Genel Müdürlüğü Tayin İşleri Şube Müdürlüğü’ne atanan hocamız, daha sonra buradan Marmaris Lisesi’ne Müdür olarak atandı. Ancak daha sonra yine kendi isteği üzerine Zile Lisesine döndü.

            Desenlerinde, motiflerinde kartlarında adım adım Zile’yi gördüğümüz saygıdeğer hocamızın, 1971 yılında TRT’nin düzenlediği Sanat Yarışması’nda BAŞARI ÖDÜLÜ’nü aldığını görüyoruz.

            1962’den bu yana, başta “Devlet Sergileri” olmak üzere önde gelen toplu sergilere katılan ve özel sergiler de düzenleyen hocamız, sanatında olduğu gibi, sanat topluluklarına üye olarak girmemekle de özgürlüğünü korumuştur.

         28 Aralık 1982 günü aramızdan ayrılan hocamız, kendisi gibi resim öğretmeni olan ve halen Kız Meslek Lisesi Müdürü olarak görev yapan, hocamız sayın Nurten TARHAN Hanımla evli idi. 2 oğlu olan hocamızın son eserlerini değerli eşi Aralık 1983’de Ankara’da sergileme uğraşıları içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca bir şiir kitabını yayıma hazır duruma getirmiştir.

            1977 yılında, NÜZHET İSLİMYEL tarafından yayımlanan “TÜRK RESİM SANATINDAN DESENLER” isimli eserde, kendisine de yer verilmiş, sanatından çalışmalarından söz edilmiştir.

 

      Eserde : “Ellerinden tutamadığımız genç değerlerimizden biri‘ diye hayıflanılmaktadır. Ama bizim tesellimiz Yahya Kemal’in şu mısraları : ‘ Ölmek değildir, Ömrümüzün en feci işi, Müşkül budur ki; Ölmeden evvel ölür kişi.” O, Ölmüştür ama, İsmi, eserleri yaşayacaktır. Bu da her fâniye nasip olmayan bir değerdir

            Zile’ye; fırçasıyla çizgisiyle; satırıyla, mısrasıyla, kafasıyla, gönlüyle hizmet eden hocamızın, açılması için uğraştığı ve hizmet ettiği Lise’ye ‘FİKRET TARHAN’ ismini verdiğimiz zaman Zileli olarak kadirbilirliliğimizi göstermiş oluruz.

 Canlı eserleri olan bizler kendisini rahmetle anar ruhun şad olsun deriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir